Faceți căutări pe acest blog

CoE: Organizarea activităților interculturale și interreligioase: Instrumentar pentru APL


Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei acționează de peste 20 de ani pentru crearea unei societăți mai inclusive și mai rezistente.

Atentatele produse în Europa în ultimii ani au scos în evidență problema radicalizării sporite din partea anumitor segmente ale populației, difuzarea noilor discursuri instigatoare la ură, și stigmatizarea unor comunități. Pentru a riposta acestei probleme, și pentru a încuraja orașele și regiunile să preia inițiativele, Congresul a adoptat în 2015 o ”Strategie pentru combaterea radicalizării cât mai aproape de cetățeni” și a elaborat linii directoare care permit dirijarea acțiunii publice.Instrumentarul elaborat de Congres are scopul de a informa mai bine autoritățile locale și regionale despre aceste noi subiecte problematice.Instrumentarul ”Organizarea activităților interculturale și interreligioase” cuprinde:
 • 4 dosare
 • Linii directoare adresate colectivităților locale și regionale cu privire la prevenirea radicalizării și manifestărilor de ură la nivel local;
 • Cele 12 principii ale dialogului interreligios la nivel local.
De asemenea, Congresul a elaborat o pagină pe Internet pentru ca autoritățile locale și regionale să poată avea acces direct la informațiile și resursele pertinente pe subiecte ce țin de combaterea radicalizării, dialogul intercultural și interreligios, cetățenia democratică și edificarea societăților inclusive.


Toate resursele disponibile pe această pagină sunt explicate, actualizate cu regularitate și organizate pe patru categorii:
 • Resurse juridice
 • Resurse academice
 • Cursuri de învățare și instruire
 • Bune pactici

 

RESURSE JURIDICE 

 

 

Consiliul Europei promovează protecția drepturilor omului, consolidarea democrației și supremației legii în Europa prin intermediul normelor juridice.

În ultimele două decenii, CoE a ekaborat numeroase recomandări și documente de referință pentru combaterea radicalizării, promovarea dialogului intercultural și interreligios, cetățenia democratică și edificarea societăților incluzive, în scopul de a evita conflictele și riscurile de atentate în adresa libertățior și drepturilor fundamentale. CALR al CoE de asemenea a contribuit la aceste subiecte adoptând mai multe documente în cadrul sesiunilor sale.


Toate aceste resurse sunt disponibile colectivităților teritoriale fiind organizate pe 7 subiecte:
 • Planurile de acțiune ale Consiliului Europei
 • Declarațiile Consiliului Europei și textele Adunării Parlamentare
 • Recomandările și rezoluțiile Congresului
 • Comitetul de Miniștri
 • Uniunea Europeană
 • Comitetul regiunilor 
 • Alte documente 
Accesați Resursele juridice

RESURSE ACADEMICE

 


 Dailogul intercultural și interreligios, combaterea radicalizării și extremismului sunt subiecte complexe care inspiră mediul universitar și cercetătorii, Pentru aleșii locali și regionali ar putea fi dificil să selecteze lucrările de calitate în această abundență de produse intelectuale. CALR al CoE pune la dispoziția APL articole, esee și lucrări de calitate în acest domeniu, care sunt grupate pe 3 categorii:
 • Introducere în dialogul intercultural și interreligios
 • Noțiuni introductive despre radicalizare și extremism violent;
 • Guvernarea radicalizării și extremismului violent

EDUCAȚIE ȘI INSTRUIRE


Pentru a fi mai bine pregătiți și a face față confruntărilor cu noile provocări, aleșii locali și regionali, precum și angajații colectivitățior locale și regionale trebuie să aibă acces la programe adecvate de învățământ și instruire. 

CALR al CoE a făcut o analiză a programelor și cursurilor de instruire privind soluționarea conflictelor, securitatea și extremismul, justiția penală, deradicalizarea, interculturalitatea, precum și instruirile destinate profesioniștilor, care sunt pe primul loc.
Motorul de cătarea permite depistarea cursului după tematică, țară sau cuvinte-cheie. Repertoriul studiilor cuprinde 4 compartimentre: 
 • Studii privind terorismul și securitatea;
 • Studii referitoare la justiția penală;
 • Studii referitoare la pace și conflicte
 • Cursuri de instruire existente

 

BUNE PRACTICI 


Confruntându-se cu discursuri religioase radicale și fundamentaliste, colectivitățile locale pot juca un rol important contribuind la crearea unui contra-discurs, cu accent pe rspingerea violenței, în scopul conviețuirii respectând diferențele.

Colectivitățile locale dispun de un evantai larg de posibile acțiuni: oferirea spațiilor unde grupurile locale se pot întâlni, inițierea cursurilor de instruire pentru angajații proprii, acordarea asistenței instituțiile de învățământ, crearea campaniilor împotriva răspîndirii zvonurilor sau organizarea dezbaterilor și evenimentelor culturale care abordează subiecte ce țin de dialogul intercultural și interreligios.

Multe orașe europene dispun de exemple de bune practici în acest domeniu pe care Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei încearcă să le disemineze tuturor colectivităților.


Baza de date prevede căutarea bunelor practici după subiect, țară și cuvinte-cheie. Repertoriul practicilor cuprinde mai multe compartimente:
 • Strategii de depășire
 • Responsabilizarea și implicarea în cadrul colectivităților
 • Educația tineretului
 • Susținerea familiilor
 • Primirea și integrarea socială
 • Campanii de comunicare
 • Mediul muncii
 • Locuința și condițiile de viață
Accesați Bunele practici

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu