Faceți căutări pe acest blog

Organismele europene: a nu se confunda

               


Uniunea Europeană (UE)                                            Consiliul Europei (CoE)UE si CoE sunt două dintre cele mai influente structuri europene. Deşi cooperează pe diverse domenii, ar trebui să faceţi o distincţie clară între ele. În primul rând trebuie să cunoaşteţi că 


 • Consiliul Europei cuprinde 46 de state membre, inclusiv și Republica Moldova care a aderat la această organizaţie la 13 iulie 1995
 • Uniunea Europeană este alcătuită din 27 de state membre şi Republica Moldova aspiră să adere la această organizaţie.   

A nu se confunda....     

 

Platforma pentru diseminarea cunoștințelor despre CEDO (ECHR-KS)

Platforma de diseminare a cunoștințelor despre Convenția europeană a drepturilor omui (ECHR-KS) este o sursă actualizată și exhaustivă despre jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului. completând instrumentele deja existente cum ar fi HUDOCAcest instrument, care a fost utilizat de Curte mulți ani, a fost pus la dispoziția publicului în octombrie 2022. https://echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/ks&c

Acesta este un instrument menit să ajute la 
 • căutarea în jurisprudența CEDO, dar și
 • depistarea ultimelor studii privind evoluția jurisprudenței CEDO, prezentate într-o modalitate tematică pe articolele convenției sau pe subiecte transversale care vizează câteva articole ale Convenției.
ECHR-KS este menținută de către Grefă și conținutul său nu implică Curtea. Pentru a facilita navigarea a fost creat și un  tutorial

Punctul de pornite este Pagina principală unde pot fi găsite articolele specifice și pot fi cercetate subiectele transversale sau pot fi descoperite alte materiale utile, cum ar fi informația despre Marea Cameră și cauzele interstatale, opinii consultative, cărți și articole privind subiecte relevante cu activitatea Curți.


Accesând un articol sau un subiect transversal veți putea naviga pe pagina lor dedicată.

Pe fiecare pagină dedicată vi se oferă un ghid în jurisprudență, o sursă extrem de bogată de informații care prezintă jurisprudența Curții privind aplicabilitatea articolelor din Convenție, principii de fond și exemple de cauze pe care instanța le-a procesat complet cu link-uri către hotărâri sau decizii în HUDOC.


Ghidurile de jurisprudență sunt dezvoltate pentru fiecare articol și temă transversală pentru a contextualiza evoluțiile jurisprudenței

Făcând clic pe un articol sau pe o temă transversală, puteți naviga la pagina lor dedicată


Pentru a răsfoi toate ghidurile, faceți clic pe vizualizați toate ghidurile de jurisprudență de pe Pagina de pornire.


Fiecare pagină are și o secțiune de actualizări unde veți găsi cele mai recente hotărâri și decizii considerate a fi de relevanță jurisprudențială pentru articol sau tema transversală.

Puteți vizualiza toate actualizările relevante făcând clic pe linkul de pe pagina respectivă și, în final, temele cheie oferă o perspectivă mai profundă și mai detaliată a unei probleme discrete din domeniul de aplicare al unui articol dat.

Curtea a identificat, în tratarea acestor probleme specifice, exemple de cazuri importante și referințe la alte materiale relevante, cum ar fi fișele informative CEDO.


La fel ca ghidurile, puteți accesa și toate temele cheie de pe Pagina de pornire. Platforma este actualizată în fiecare săptămână, așa că verificați-o în mod regulat pentru a vă asigura că știți toate cele mai recente evoluții din jurisprudența CEDO,


De asemenea, Pagina de pornite a platformei oferă oportunitatea de a cunoaște Convenția nu doar prin studierea articolelor/temelor transversale, dar și prin materiale și linkuri la jurisprudența generală relevantă


Platforma oferă tuturor judecătorilor din Europa, dar și tuturor juriștilor și întregului public, acces la o sursă exhaustivă și intuitivă care pune la dispoziție studii detaliate și actuale ale jurisprudenței Curții Europene asupra celor mai importante subiecte acoperite de Convenția Europeană a Drepturilor Omului. 

Scopul acesteia este de
 •  a consolida rolul subsidiar al Curții Europene și de 
 • a spori abilitatea statelor membre la punerea în aplicare a Convenției.

Detalii

Educație pe timp de criză


Măsuri de urgență pentru refugiații ucraineni și țările lor gazdă: protejarea democrației prin educație


Ca urmare a atacului armat al Federației Ruse asupra Ucrainei, milioane de oameni fug din Ucraina. În așteptarea impactului imediat și pe termen scurt al unui astfel de flux de refugiați și, în special, tineri adulți și copii, Departamentul pentru Educație al Consiliului Europei, în strânsă consultare cu statele membre și cu Comitetul lor interguvernamental pentru educație (CDEDU), a a reunit o serie de instrumente care pot fi aplicate imediat de către educatori și autoritățile educaționale pentru a reduce trauma copiilor și tinerilor refugiați, pentru a-i face să se simtă bineveniți în sălile de clasă și pentru a le ajuta integrarea rapidă în școlile și comunitățile gazdă.


Deși un set de orientări și instrumente sunt propuse de Consiliul Europei pe această pagină web 

ca măsură imediată de a sprijini educatorii și autoritățile în sprijinirea refugiaților ucraineni, aceste materiale sunt, de asemenea, concepute pentru a educa simultan tinerii din țările gazdă asupra problemelor cu referire la interculturalitatea in școală, educația media și combaterea știrilor false, precum și promovarea valorilor fundamentale ale Consiliului Europei și a culturii democratice la toate nivelurile.

Resurse: 

Inteligență artificială - un nou portal de promovare a cooperării globale

Inteligență artificială - un nou portal de promovare a cooperării globale lansat de opt organizații internaționale

Opt organizații internaționale și-au unit forțele pentru a lansa un nou portal care promovează cooperarea globală în domeniul inteligenței artificiale (IA). Portalul reprezintă un ghișeu unic pentru date, rezultatele cercetărilor și bunele practici în politica IA.

Printre partenerii cheie ai acestui efort comun se numără Consiliul Europei, Comisia Europeană, Agenția Uniunii Europene pentru Drepturi Fundamentale, Banca Inter-Americană de Dezvoltare, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), Organizația Națiunilor Unite (ONU), Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO) și Grupul Băncii Mondiale.

Globalpolicy.AI https://globalpolicy.ai este o platformă online dezvoltată prin cooperare continuă între organizații interguvernamentale cu mandate complementare privind inteligența artificială (AI).

GlobalPolicy.AI își propune să ajute factorii de decizie politică și publicul larg să navigheze în peisajul internațional al guvernanței IA și să acceseze cunoștințele, instrumentele, datele și cele mai bune practici necesare pentru a informa dezvoltarea politicilor IA. Acest lucru se realizează prin cooperarea dintre organizațiile interguvernamentale care lucrează pentru a promova dezvoltarea și utilizarea responsabilă a IA de încredere, în conformitate cu drepturile omului și valorile democratice.

Platforma are două obiective principale:

· Să furnizeze informații despre activitatea fiecărei organizații în domeniul IA, ajutând astfel factorii de decizie politică și publicul larg să navigheze peisajul internațional al guvernanței IA și să acceseze resursele relevante; și

· Să consolideze cooperarea între diferite organizații, valorificându-și munca reciprocă și realizând progrese împreună către obiective comune.

Un obiectiv pe termen mediu al platformei este de a furniza resurse care contribuie la promovarea dezvoltării și utilizării responsabile a unei IA de încredere și etice, care contribuie la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) și care asigură alinierea sistemelor de IA cu drepturile omului și valorile democratice.

ONG-urile partenere explorează proiecte concrete pentru a promova dezvoltarea unei IA de încredere și durabile.

Portalul disponibil în 2 limbi (engleză și franceză) este structurat în următoarele secțiuni:

1. Despre
2. Domenii cheie https://globalpolicy.ai/en/key-focus-areas
 • Dezvoltarea și utilizarea responsabilă a IA etice și de încredere
 • IA aliniată cu drepturile omului și democrația
 • IA pentru obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD)
6. Evenimente
7. Parteneri

* * *

Искусственный интеллект – Восемь международных организаций запустили новый портал для содействия глобальному сотрудничеству


Благодаря совместным усилиям восьми международных организаций был запущен новый портал для содействия глобальному сотрудничеству в области искусственного интеллекта (ИИ). Портал будет выполнять функцию одного окна для данных, результатов исследований и передовой практики в области управления ИИ.

Портал создан с целью помочь ответственным за выработку политики лицам и широкой общественности понять международную систему управления ИИ. Он обеспечивает доступ к необходимым инструментам и информации, таким как проекты, исследования, доклады, для продвижения на глобальном, национальном и местном уровнях надежного и ответственного применения ИИ с учетом прав человека.

Ключевыми партнерами этой совместной инициативы являются Совет Европы, Европейская комиссия, Агентство ЕС по основным правам, Межамериканский банк развития, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Организация Объединенных Наций (ООН), Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и Группа Всемирного банка.

Platforma digitală "Europe Readr"

 
Platforma digitală "Europe Readr"

Platforma digitală Europe Readr reliefează probleme sociale actuale cititorilor din întreaga lume. Încurajează reflecția asupra lumii în care dorim să trăim, oferindu-ne ocazia de a considera Uniunea Europeană ca o comunitate în toată diversitatea și interconectarea ei, ca o comunitate cu un viitor comun. Numeroase evenimente însoțitoare din întreaga lume - de la Paris la Helsinki, de la Washington la Beijing - încurajează crearea de spații publice dedicate lecturii și schimbului de idei despre lumea viitorului. Acestea sunt organizate de Rețeaua Institutelor Naționale pentru Cultură ale Uniunii Europene (EUNIC) în cooperare cu un număr de parteneri locali din întreaga lume. Europe Readr pune în practică noua paradigmă a colaborării europene în cultură, bazată pe dialog și promovarea culturii ca forță motrice a dezvoltării durabile și a incluziunii sociale.Platforma conține 2 compartimente

1.Cărți:
Platforma digitală Europe Readr oferă o selecție de cărți din 27 de țări ale UE privind problemele globale.

https://europereadr.eu/en/readr-books/
În perioada 1 iulie - 31 decembrie 2021, un set curatoriat de literatură europeană intitulat „Viitorul vieții” este disponibil pentru lectură în mod gratuit.
Există o lucrare literară din fiecare stat membru al UE în limba originală și în traducere în limba engleză. Platforma conține diverse genuri literare - romane, nuvele, poezie, benzi desenate și eseuri - care prezintă o mare varietate de perspective și se adresează unui public global. O atenție specială este acordată celor mai tineri cititori, cu o selecție a unora dintre cele mai frumoase cărți ilustrate din Europa - tăcute sau taciturne - de înțeles dincolo de barierele lingvistice.


Materiale speciale sunt disponibile părinților și cadrelor didactice cu sfaturi despre cum să îi îndrumați pe copii prin lectură și cum să le treziți interesul pentru mediu.2. Cel de-al doilea compartiment reprezintă secțiunea "Evenimente" în care puteți sa va inspirati in baza diferitor idei si proiecte de promovare a lecturii -
Acest compartiment lansează un apel către oamenii din întreaga lume să participe la reflecția despre lumea în care vrem să trăim. Să deschidem o carte pentru un viitor mai bun!
https://europereadr.eu/en/events/


Președinția slovenă a UE este inițiatorul și coordonatorul proiectului, co-proiectat cu statele membre ale UE și susținut de instituțiile UE.

Inspirația pentru această inițiativă a fost proiectul de succes al bibliotecii slovene intitulat "Library under the Treetops / Biblioteca sub copaci", considerat pe scară largă drept unul dintre cele mai eficiente proiecte de promovare a culturii lecturii. Președinția slovenă va folosi inițiativa "Europe Readr" pentru a contribui la dezbaterea privind viitorul Europei și pentru a pune accent pe importanța culturii ca forță motrice a integrării internaționale și a dezvoltării durabile.Platforma web „Rețeaua regională de cooperare a avocaților din Armenia, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina”

Platforma / depozitoriu privind networking-ul și facilitarea schimbului de cunoștințe pentru avocații din Armenia, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina este acum disponibilăO nouă platformă pentru crearea de rețele, schimbul de informații și cele mai bune practici, accesarea documentelor cheie, inclusiv a unor acte legislative și de cercetare, este acum accesibilă avocaților, asociațiilor de avocați și profesioniștilor juridici din țările Parteneriatului estic.

Site-ul web „Rețeaua regională de cooperare a avocaților din Armenia, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina” este conceput ca o rețea de cooperare regională online pentru barourile și asociațiile profesionale ale avocaților din cinci țări.

Scopul site-ului este de a sprijini dialogul regional și cooperarea dintre barouri și asociațiile profesionale ale avocaților.

Site-ul web oferă informații cuprinzătoare despre 
 • standardele europene și cele mai bune practici privind profesia de avocat, cadrele de reglementare și juridice privind activitățile juridice din țările participante, precum și
 • o compilație de studii analitice relevante.
În plus, site-ul web oferă un forum comunitatii și un punct comun pentru utilizatorii și vizitatorii site-ului pentru discuții și schimb de documente relevante.

Această bază de date masivă furnizată pe site-ul web va promova înțelegerea de către utilizatori a perspectivei europene și regionale a reglementărilor legale pentru profesia de avocat, în timp ce setul de instrumente interactive introdus va servi drept o platformă perfectă pentru a promova cooperarea dintre ei.

Platforma este un instrument util și practic pentru a facilita contactele și schimbul de cunoștințe în cadrul comunităților juridice.

Acesta va oferi o diseminare mai largă la comentarii și recenzii comparative privind domeniile cheie de interes, a profesiei de avocat pentru a evalua provocările actuale cu care se confruntă această profesie,

 • pentru a facilita schimbul de experiență și 
 • pentru a identifica soluții în a spori conformitatea cu standardele europene privind independența și profesionalismul avocaților.
Subiectele abordate includ:

· structura internă a asociațiilor de avocați,
· garanții procedurale pentru avocați și protecție împotriva interferențelor nejustificate,
· sisteme de reprezentare legală,
· acces la profesie și formare,
· coduri etice,
· relații cu judecătorii și abordarea integrată a genului.

Structura 


· Diagrama structurii procedurale și instituționale a funcționării avocaților din Armenia, Belarus,  Georgia, Moldova și Ucraina
· Jurisprudențe ale CEDO privind organizarea profesiei de avocat
· Legislație privind organizarea profesiei de avocat în Armenia, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina
· Baza de date a avocaților din Armenia, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina

Biblioteca include :

· Legislație și regulamente interne privind organizarea profesiei juridice pe țară
· Standarde internaționale privind profesia juridică
· Studii, evaluări și documente analitice
· Articole, publicații și alte materiale 

Platforma web inițiativei EU4Business OFERĂ informații detaliate despre sprijinul oferit de UE întreprinderilor mici și mijlocii din regiunea Parteneriatului Estic

EU4Business este o inițiativă a UE care oferă sprijin IMM-urilor din cele șase țări din regiunea Parteneriatului Estic pentru a-și realiza pe deplin potențialul și pentru a impulsiona creșterea economică.

Comisia Europeană a lansat noul site EU4Business
cu informații detaliate despre sprijinul oferit de UE întreprinderilor mici și mijlocii din Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina.

Site-ul principal servește drept „ghișeu unic” pentru toți partenerii și participanții inițiativei.

Aici sunt prezentate 
Pe site-ul comun, puteți vedea instrumentele care sunt utilizate în fiecare țară și puteți compara rezultatele.

STRUCTURA


EU4BUSINESS INITIATIVE
 • PORTFOLIO
 • RESULTATEE
 • PROIECTE
 • PARTNERI
 • CONTACT
SUPORT
ISTORII DE SUCCES
RESURSE


SITE-URI WEB LOCALE

EU4Business conține, de asemenea, site-urile destinate antreprenorilor din fiecare țară (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova, Ucraina). 
 • Cum să obțineți un credit sau un grant pentru dezvoltarea afacerii și la care bancă este mai simplu să le obțineți? 
 • Unde să vă adresați pentru o consultație privind inițierea exporturilor? 
 • Cum să participați la o expoziție internațională sau la un seminar de instruire pentru a identifica noi clienți și parteneri? 

Pe fiecare site local, antreprenorii pot să se informeze rapid despre sprijinul acordat de UE pentru afacerea proprie – în loc să adune informații fragmentare din diverse surse. 
De asemenea, aici puteți să vă inspirați din experiența pozitivă a companiilor care cooperează deja cu UE, să urmăriți anunțurile despre evenimente importante și să vedeți ce acțiuni se întreprind pentru îmbunătățirea climatului de afaceri în țară.
„Noi oferim sprijin informațional pentru diverse categorii de public – antreprenori, donatori cu care colaborăm, organizații de sprijinire a afacerilor. Fiecare este interesat de informații diferite: pentru un antreprenor este mult mai important să afle unde să solicite un credit decât raportul între împrumuturile acordate și majorarea numărului locurilor de muncă în toată regiunea. Dar astfel de indicatori sunt importanți, de exemplu, pentru partenerii din UE și instituțiile financiare" – explică Mark Heller, managerul proiectului EU4Business. Potrivit acestuia, site-urile au fost separate pentru a fi cât mai utile fiecărui grup de părți interesate. Astfel, acestea reflectă mai clar potențialul sprijinului oferit de UE, iar antreprenorii pot profita din plin de acest sprijin.

Pagina web dedicată REPUBLICII MOLDOVA - https://eu4business.md
Structura


SUPORT
 • Acces la finanțare 
 • CREDITE
  GRANTURI
 • Servicii de dezvoltare a afacerilor
 • SERVICII DE CONSULTANȚĂ
  INCUBATOARE
 • Mediu propice afacerilor
 • REFORME LEGISLATIVE
  DPP (DIALOG PUBLIC PRIVAT)
  DEZVOLTAREA CAPACITĂȚILOR FACTORILOR DE DECIZIE / AUTORITĂȚILOR DE REGLEMENTARE
ISTORII DE SUCCES
pot fi filtrate după an , 

tip de finanțare


 
și rezultate
RESURSE 
 • Știri și evenimente
 • Biblioteca
 • Consultanță Națională

EU4Business este o inițiativă a UE care oferă sprijin IMM-urilor din cele șase țări din regiunea Parteneriatului Estic pentru a-și realiza pe deplin potențialul și pentru a impulsiona creșterea economică.

VIDEO