Faceți căutări pe acest blog

Organismele europene: a nu se confunda

               


Uniunea Europeană (UE)                                            Consiliul Europei (CoE)UE si CoE sunt două dintre cele mai influente structuri europene. Deşi cooperează pe diverse domenii, ar trebui să faceţi o distincţie clară între ele. În primul rând trebuie să cunoaşteţi că 


 • Consiliul Europei cuprinde 46 de state membre, inclusiv și Republica Moldova care a aderat la această organizaţie la 13 iulie 1995
 • Uniunea Europeană este alcătuită din 27 de state membre şi Republica Moldova aspiră să adere la această organizaţie.   

A nu se confunda....     

 

Educație pe timp de criză


Măsuri de urgență pentru refugiații ucraineni și țările lor gazdă: protejarea democrației prin educație


Ca urmare a atacului armat al Federației Ruse asupra Ucrainei, milioane de oameni fug din Ucraina. În așteptarea impactului imediat și pe termen scurt al unui astfel de flux de refugiați și, în special, tineri adulți și copii, Departamentul pentru Educație al Consiliului Europei, în strânsă consultare cu statele membre și cu Comitetul lor interguvernamental pentru educație (CDEDU), a a reunit o serie de instrumente care pot fi aplicate imediat de către educatori și autoritățile educaționale pentru a reduce trauma copiilor și tinerilor refugiați, pentru a-i face să se simtă bineveniți în sălile de clasă și pentru a le ajuta integrarea rapidă în școlile și comunitățile gazdă.


Deși un set de orientări și instrumente sunt propuse de Consiliul Europei pe această pagină web 

ca măsură imediată de a sprijini educatorii și autoritățile în sprijinirea refugiaților ucraineni, aceste materiale sunt, de asemenea, concepute pentru a educa simultan tinerii din țările gazdă asupra problemelor cu referire la interculturalitatea in școală, educația media și combaterea știrilor false, precum și promovarea valorilor fundamentale ale Consiliului Europei și a culturii democratice la toate nivelurile.

Resurse: 

Inteligență artificială - un nou portal de promovare a cooperării globale

Inteligență artificială - un nou portal de promovare a cooperării globale lansat de opt organizații internaționale

Opt organizații internaționale și-au unit forțele pentru a lansa un nou portal care promovează cooperarea globală în domeniul inteligenței artificiale (IA). Portalul reprezintă un ghișeu unic pentru date, rezultatele cercetărilor și bunele practici în politica IA.

Printre partenerii cheie ai acestui efort comun se numără Consiliul Europei, Comisia Europeană, Agenția Uniunii Europene pentru Drepturi Fundamentale, Banca Inter-Americană de Dezvoltare, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), Organizația Națiunilor Unite (ONU), Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO) și Grupul Băncii Mondiale.

Globalpolicy.AI https://globalpolicy.ai este o platformă online dezvoltată prin cooperare continuă între organizații interguvernamentale cu mandate complementare privind inteligența artificială (AI).

GlobalPolicy.AI își propune să ajute factorii de decizie politică și publicul larg să navigheze în peisajul internațional al guvernanței IA și să acceseze cunoștințele, instrumentele, datele și cele mai bune practici necesare pentru a informa dezvoltarea politicilor IA. Acest lucru se realizează prin cooperarea dintre organizațiile interguvernamentale care lucrează pentru a promova dezvoltarea și utilizarea responsabilă a IA de încredere, în conformitate cu drepturile omului și valorile democratice.

Platforma are două obiective principale:

· Să furnizeze informații despre activitatea fiecărei organizații în domeniul IA, ajutând astfel factorii de decizie politică și publicul larg să navigheze peisajul internațional al guvernanței IA și să acceseze resursele relevante; și

· Să consolideze cooperarea între diferite organizații, valorificându-și munca reciprocă și realizând progrese împreună către obiective comune.

Un obiectiv pe termen mediu al platformei este de a furniza resurse care contribuie la promovarea dezvoltării și utilizării responsabile a unei IA de încredere și etice, care contribuie la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) și care asigură alinierea sistemelor de IA cu drepturile omului și valorile democratice.

ONG-urile partenere explorează proiecte concrete pentru a promova dezvoltarea unei IA de încredere și durabile.

Portalul disponibil în 2 limbi (engleză și franceză) este structurat în următoarele secțiuni:

1. Despre
2. Domenii cheie https://globalpolicy.ai/en/key-focus-areas
 • Dezvoltarea și utilizarea responsabilă a IA etice și de încredere
 • IA aliniată cu drepturile omului și democrația
 • IA pentru obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD)
6. Evenimente
7. Parteneri

* * *

Искусственный интеллект – Восемь международных организаций запустили новый портал для содействия глобальному сотрудничеству


Благодаря совместным усилиям восьми международных организаций был запущен новый портал для содействия глобальному сотрудничеству в области искусственного интеллекта (ИИ). Портал будет выполнять функцию одного окна для данных, результатов исследований и передовой практики в области управления ИИ.

Портал создан с целью помочь ответственным за выработку политики лицам и широкой общественности понять международную систему управления ИИ. Он обеспечивает доступ к необходимым инструментам и информации, таким как проекты, исследования, доклады, для продвижения на глобальном, национальном и местном уровнях надежного и ответственного применения ИИ с учетом прав человека.

Ключевыми партнерами этой совместной инициативы являются Совет Европы, Европейская комиссия, Агентство ЕС по основным правам, Межамериканский банк развития, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Организация Объединенных Наций (ООН), Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и Группа Всемирного банка.

Platforma digitală "Europe Readr"

 
Platforma digitală "Europe Readr"

Platforma digitală Europe Readr reliefează probleme sociale actuale cititorilor din întreaga lume. Încurajează reflecția asupra lumii în care dorim să trăim, oferindu-ne ocazia de a considera Uniunea Europeană ca o comunitate în toată diversitatea și interconectarea ei, ca o comunitate cu un viitor comun. Numeroase evenimente însoțitoare din întreaga lume - de la Paris la Helsinki, de la Washington la Beijing - încurajează crearea de spații publice dedicate lecturii și schimbului de idei despre lumea viitorului. Acestea sunt organizate de Rețeaua Institutelor Naționale pentru Cultură ale Uniunii Europene (EUNIC) în cooperare cu un număr de parteneri locali din întreaga lume. Europe Readr pune în practică noua paradigmă a colaborării europene în cultură, bazată pe dialog și promovarea culturii ca forță motrice a dezvoltării durabile și a incluziunii sociale.Platforma conține 2 compartimente

1.Cărți:
Platforma digitală Europe Readr oferă o selecție de cărți din 27 de țări ale UE privind problemele globale.

https://europereadr.eu/en/readr-books/
În perioada 1 iulie - 31 decembrie 2021, un set curatoriat de literatură europeană intitulat „Viitorul vieții” este disponibil pentru lectură în mod gratuit.
Există o lucrare literară din fiecare stat membru al UE în limba originală și în traducere în limba engleză. Platforma conține diverse genuri literare - romane, nuvele, poezie, benzi desenate și eseuri - care prezintă o mare varietate de perspective și se adresează unui public global. O atenție specială este acordată celor mai tineri cititori, cu o selecție a unora dintre cele mai frumoase cărți ilustrate din Europa - tăcute sau taciturne - de înțeles dincolo de barierele lingvistice.


Materiale speciale sunt disponibile părinților și cadrelor didactice cu sfaturi despre cum să îi îndrumați pe copii prin lectură și cum să le treziți interesul pentru mediu.2. Cel de-al doilea compartiment reprezintă secțiunea "Evenimente" în care puteți sa va inspirati in baza diferitor idei si proiecte de promovare a lecturii -
Acest compartiment lansează un apel către oamenii din întreaga lume să participe la reflecția despre lumea în care vrem să trăim. Să deschidem o carte pentru un viitor mai bun!
https://europereadr.eu/en/events/


Președinția slovenă a UE este inițiatorul și coordonatorul proiectului, co-proiectat cu statele membre ale UE și susținut de instituțiile UE.

Inspirația pentru această inițiativă a fost proiectul de succes al bibliotecii slovene intitulat "Library under the Treetops / Biblioteca sub copaci", considerat pe scară largă drept unul dintre cele mai eficiente proiecte de promovare a culturii lecturii. Președinția slovenă va folosi inițiativa "Europe Readr" pentru a contribui la dezbaterea privind viitorul Europei și pentru a pune accent pe importanța culturii ca forță motrice a integrării internaționale și a dezvoltării durabile.Platforma web „Rețeaua regională de cooperare a avocaților din Armenia, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina”

Platforma / depozitoriu privind networking-ul și facilitarea schimbului de cunoștințe pentru avocații din Armenia, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina este acum disponibilăO nouă platformă pentru crearea de rețele, schimbul de informații și cele mai bune practici, accesarea documentelor cheie, inclusiv a unor acte legislative și de cercetare, este acum accesibilă avocaților, asociațiilor de avocați și profesioniștilor juridici din țările Parteneriatului estic.

Site-ul web „Rețeaua regională de cooperare a avocaților din Armenia, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina” este conceput ca o rețea de cooperare regională online pentru barourile și asociațiile profesionale ale avocaților din cinci țări.

Scopul site-ului este de a sprijini dialogul regional și cooperarea dintre barouri și asociațiile profesionale ale avocaților.

Site-ul web oferă informații cuprinzătoare despre 
 • standardele europene și cele mai bune practici privind profesia de avocat, cadrele de reglementare și juridice privind activitățile juridice din țările participante, precum și
 • o compilație de studii analitice relevante.
În plus, site-ul web oferă un forum comunitatii și un punct comun pentru utilizatorii și vizitatorii site-ului pentru discuții și schimb de documente relevante.

Această bază de date masivă furnizată pe site-ul web va promova înțelegerea de către utilizatori a perspectivei europene și regionale a reglementărilor legale pentru profesia de avocat, în timp ce setul de instrumente interactive introdus va servi drept o platformă perfectă pentru a promova cooperarea dintre ei.

Platforma este un instrument util și practic pentru a facilita contactele și schimbul de cunoștințe în cadrul comunităților juridice.

Acesta va oferi o diseminare mai largă la comentarii și recenzii comparative privind domeniile cheie de interes, a profesiei de avocat pentru a evalua provocările actuale cu care se confruntă această profesie,

 • pentru a facilita schimbul de experiență și 
 • pentru a identifica soluții în a spori conformitatea cu standardele europene privind independența și profesionalismul avocaților.
Subiectele abordate includ:

· structura internă a asociațiilor de avocați,
· garanții procedurale pentru avocați și protecție împotriva interferențelor nejustificate,
· sisteme de reprezentare legală,
· acces la profesie și formare,
· coduri etice,
· relații cu judecătorii și abordarea integrată a genului.

Structura 


· Diagrama structurii procedurale și instituționale a funcționării avocaților din Armenia, Belarus,  Georgia, Moldova și Ucraina
· Jurisprudențe ale CEDO privind organizarea profesiei de avocat
· Legislație privind organizarea profesiei de avocat în Armenia, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina
· Baza de date a avocaților din Armenia, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina

Biblioteca include :

· Legislație și regulamente interne privind organizarea profesiei juridice pe țară
· Standarde internaționale privind profesia juridică
· Studii, evaluări și documente analitice
· Articole, publicații și alte materiale 

Platforma web inițiativei EU4Business OFERĂ informații detaliate despre sprijinul oferit de UE întreprinderilor mici și mijlocii din regiunea Parteneriatului Estic

EU4Business este o inițiativă a UE care oferă sprijin IMM-urilor din cele șase țări din regiunea Parteneriatului Estic pentru a-și realiza pe deplin potențialul și pentru a impulsiona creșterea economică.

Comisia Europeană a lansat noul site EU4Business
cu informații detaliate despre sprijinul oferit de UE întreprinderilor mici și mijlocii din Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina.

Site-ul principal servește drept „ghișeu unic” pentru toți partenerii și participanții inițiativei.

Aici sunt prezentate 
Pe site-ul comun, puteți vedea instrumentele care sunt utilizate în fiecare țară și puteți compara rezultatele.

STRUCTURA


EU4BUSINESS INITIATIVE
 • PORTFOLIO
 • RESULTATEE
 • PROIECTE
 • PARTNERI
 • CONTACT
SUPORT
ISTORII DE SUCCES
RESURSE


SITE-URI WEB LOCALE

EU4Business conține, de asemenea, site-urile destinate antreprenorilor din fiecare țară (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova, Ucraina). 
 • Cum să obțineți un credit sau un grant pentru dezvoltarea afacerii și la care bancă este mai simplu să le obțineți? 
 • Unde să vă adresați pentru o consultație privind inițierea exporturilor? 
 • Cum să participați la o expoziție internațională sau la un seminar de instruire pentru a identifica noi clienți și parteneri? 

Pe fiecare site local, antreprenorii pot să se informeze rapid despre sprijinul acordat de UE pentru afacerea proprie – în loc să adune informații fragmentare din diverse surse. 
De asemenea, aici puteți să vă inspirați din experiența pozitivă a companiilor care cooperează deja cu UE, să urmăriți anunțurile despre evenimente importante și să vedeți ce acțiuni se întreprind pentru îmbunătățirea climatului de afaceri în țară.
„Noi oferim sprijin informațional pentru diverse categorii de public – antreprenori, donatori cu care colaborăm, organizații de sprijinire a afacerilor. Fiecare este interesat de informații diferite: pentru un antreprenor este mult mai important să afle unde să solicite un credit decât raportul între împrumuturile acordate și majorarea numărului locurilor de muncă în toată regiunea. Dar astfel de indicatori sunt importanți, de exemplu, pentru partenerii din UE și instituțiile financiare" – explică Mark Heller, managerul proiectului EU4Business. Potrivit acestuia, site-urile au fost separate pentru a fi cât mai utile fiecărui grup de părți interesate. Astfel, acestea reflectă mai clar potențialul sprijinului oferit de UE, iar antreprenorii pot profita din plin de acest sprijin.

Pagina web dedicată REPUBLICII MOLDOVA - https://eu4business.md
Structura


SUPORT
 • Acces la finanțare 
 • CREDITE
  GRANTURI
 • Servicii de dezvoltare a afacerilor
 • SERVICII DE CONSULTANȚĂ
  INCUBATOARE
 • Mediu propice afacerilor
 • REFORME LEGISLATIVE
  DPP (DIALOG PUBLIC PRIVAT)
  DEZVOLTAREA CAPACITĂȚILOR FACTORILOR DE DECIZIE / AUTORITĂȚILOR DE REGLEMENTARE
ISTORII DE SUCCES
pot fi filtrate după an , 

tip de finanțare


 
și rezultate
RESURSE 
 • Știri și evenimente
 • Biblioteca
 • Consultanță Națională

EU4Business este o inițiativă a UE care oferă sprijin IMM-urilor din cele șase țări din regiunea Parteneriatului Estic pentru a-și realiza pe deplin potențialul și pentru a impulsiona creșterea economică.

VIDEO

Access2Market - Poarta ta către UE pentru informații comerciale

 

Access2Markets  
oferă toate informațiile necesare pentru a exporta din sau a importa în Uniunea Europeană.

Noul portal UE vine ca răspuns la solicitările părților interesate pentru a le explica mai bine acordurile comerciale și pentru a ajuta companiile să se asigure că produsele lor sunt eligibile pentru reduceri de taxe.

Acest portal este util atât companiilor care deja desfășoară activități comerciale internaționale, cât și acelora care acum încep să exploreze oportunități de pe piețe străine.

Access2Markets pune la dispoziție informații privind condițiile pentru desfășurarea activității comerciale de importare produse către UE și de exportare produse în peste 120 de piețe străine.Access2Markets conține informații despre:
 • Tarife și Taxe
 • Proceduri vamale
 • Reguli de origine
 • Bariere comerciale
 • Cerințe specifice de produs
 • Statistici
 • Și altele

Acest portal ajuta întreprinderilor mici și mijlocii să depășească obstacolele în calea accesului lor pe piața globală. 

Access2Markets are câteva funcții-cheie în diferite zone ale site-ului:

 • Furnizează utilizatorului informații fundamentale despre inițierea în comert prin ghiduri pas-cu-pas;
 • Furnizează informatii detaliate despre concepte importante referitoare la comertul international;
 • Permite utilizatorului să analizeze si sa colecteze statistici comerciale-cheie;
 • Echipează utilizatorul cu filme explicative, glosar, întrebări si răspunsuri comune precum și surse suplimentare.

Structura

 • PAGINA DE START
 • Căutarea 
 • BUNURI
 • SERVICII
 • INVESTIȚII
 • PIAȚA UE/PIEȚE NON-UE ȘI ACORDURI COMERCIALE
 • STATISTICI
 • BARIERE COMERCIALE
 • INSTRUMENTE
 • CONTACT

PAGINA DE STARTBUNURI https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/goods
Informatii detaliate despre comerțul cu bunuri.

 • Secțiunea de baze pentru comercializarea bunurilor oferă utilizatorului o inițiere, atât pentru exportul, cât și pentru importul de bunuri.
 • Ghidul te va conduce pas-cu-pas în procesul de comerț internațional 
SERVICII https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/services
Secțiunea Informații adiționale despre servicii, precum și despre activități investiționale
INVESTIȚIIhttps://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/investment
Furnizează o prezentare generală a pilonilor de investiții și a conceptelor principale.
PIEȚE  (PIAȚA UE / PIETE  NON-UE ȘI ACORDURI COMERCIALE)
Oferă informații detaliate despre piețele UE și non-UE.
Poți găsi informații detaliate despre multe concepte relevante de comerț și investiții care sunt legate de piața UE, precum si nformatii despre taxe, tarife, proceduri vamale, piața de achiziții publice, legislație în privința drepturilor de proprietate intelectuală șamd


Moldova
STATISTICI


Poți găsi toate informațiile relevante în secțiunea de bunuri – concepte principale.

Apasă pe iconița corespunzătoare din pagina de pornire pentru a ajunge la secțiunea de bariere comerciale. Secțiunea decrie diferitele tipuri de bariere comerciale și permite raportarea acestora, precum și căutarea celor înregistrate deja în baza noastră de date.

Poți, de asemenea, să cauți o barieră comercială.Folosind baza de date, poți identifica barierele comerciale aflate în piețele din întreaga lume.Moldova (1)

Poți raporta direct o barieră comercială pe care ai întâlnit-o. Secțiunea de bariere comerciale include un formular unde poți introduce toate informațiile necesare
 

INSTRUMENTE- https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/toolbox

Acest compartiment include glosar, explicații, tutoriale și secțiune de întrebări frecvente, care vin atât în ajutorul comercianților noi, cât și al celor cu experiență, pentru a face analize ale beneficiilor comerțului cu fiecare dintre partenerii comerciali ai UE, precum si informații despre târguri comerciale, o secțiune dedicată serviciilor specifice pentru IMM-uri, (Enterprise Europe Network, Serviciul de Asistență pentru IMM-uri în fața barierelor comerciale și multe altele)
 


СĂUTARE
Instrumentul My Trade Assistant/Asistentul meu comercial de pe Access2Markets permite companiilor să caute informații despre taxe, impozite, norme pentru produse și cerințe pentru fiecare produs în parte și pentru fiecare piață. • Caută informatii specifice pentru a exporta un produs anume într-o piată la alegere;
 • Introdu datele în formularul „Asistentul meu” și găseste informatia despre accesul pe piata care te interesează;
 • Citeste regulile de origine si obține ajutor pentru a îti auto-evalua originea produslui
Rosa, instrumentul de autoevaluare de pe Access2Markets, 

furnizează asistență specială pentru normele care definesc „naționalitatea economică” a unui produs – cunoscute ca „norme de proveniență”. 
Acestea sunt personalizate în fiecare acord comercial, asigurându-se astfel faptul că fiecare sector sensibil de pe piață este protejat și că întreprinderile pot solicita reducerea sau eliminarea taxelor vamale , în conformitate cu cele stipulate în acord. 
Companiile pot, de asemenea, să găsească informații despre modul în care acordurile comerciale pot reglementa comerțul în sfera serviciilor, condițiile pentru investiții sau pentru participarea la depuneri de oferte pentru licitații publice pe o piață străină. 
Fiecare produs comercializat la nivel internațional deține un cod care stabilește ce taxe de import și alte taxe naționale sau locale trebuie plătite.
 Pe Access2Markets, companiile pot să găsească nu doar codul, ci și informații despre taxele pe care trebuie să le plătească în fiecare jurisdicție.

Prin ROSA vei răspunde la un set de întrebări-cheie prin care poți auto-evalua dacă produsului tău i se aplică ratele tarifare preferențiale sau nu.


Vrei să exporți sau să imporți produse sau servicii? 
Vrei să știi ce taxe ai de plătit sau ce reguli trebuie să respecți? 
Dacă ai o afacere mică și vrei să o aduci la nivel internațional, 
Access2Markets este exact soluția de care ai nevoie. 
Noul portal web combină Baza de date pentru accesul pe piață, Centrul de asistență comercială în UE și multe altele într-un singur instrument de căutare. Fie că ești la început sau ești deja un comerciant cu experiență, avem aici tot ce ai nevoie


Pe Access2Markets găsești tot ceea ce trebuie să știi despre taxe, impozite, norme și cerințe pentru produse aplicabile în toate statele UE și în peste alte 120 de piețe din întreaga lume