Faceți căutări pe acest blog

UE : Baze de date - Drept comunitar

Vezi de asemenea:Noul Eurlex

EUR-Lex oferă acces gratuit la legislaţia Uniunii Europene şi la alte documente considerate publice. Site-ul include circa 2 815 000 de documente, cele mai vechi datând din anul 1951. Baza de date este actualizată zilnic, în fiecare an fiind adăugate aproximativ 12 000 de documente.


EUR-Lex oferă:

•          ediţiile zilnice ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, versiunea electronică
•          opţiuni de căutare simplă, căutare avansată, diverse opţiuni de navigare
•          posibilitatea de a afişa şi/sau descărca documente (PDF, HTML, DOC, TIFF)
•          metadate analitice pentru fiecare document


Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este principala sursă a conţinutului EUR-Lex şi se publică dimineaţa devreme, după fiecare zi lucrătoare. 

Cuprinde două serii: L (Legislaţie) şi C (Comunicări şi informări). E şi A sunt Jurnale Oficiale publicate ca anexe la seria C (de exemplu C 307 A, C 309 E).


Monitorizarea procesului decizional între instituţii


Baza de date conţine toate documentele oficiale (propuneri, recomandări, comunicări) transmise de către Comisie legiuitorului (Consiliul, Parlamentul) și altor instituții și organisme.

PreLex reia lucrările diferitelor instituţii care intervin în procesul decizional (Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeană, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor …).

PreLex permite urmărirea evoluţiei propunerilor, legislative sau nelegislative, din momentul în care acestea sunt adoptate de Comisie şi transmise Consiliului şi Parlamentului European, până în momentul în care, în cazul propunerilor legislative, acestea sunt adoptate definitiv.

PreLex este alcătuit din dosare. Un dosar debutează cu o propunere a Comisiei în momentul adoptării sale de către Comisie (este cota COM(an)număr) şi se încheie în momentul adoptării actului legislativ de către legislator. Între aceste două evenimente („adoptarea de către Comisie” şi adoptarea finală de către legislator) se inserează o serie de evenimente care sunt identificate în PreLex. Pentru fiecare eveniment, se menţionează data acestuia, serviciile sau persoanele responsabile, referinţa documentului legat de acest eveniment şi, după caz, un link către acest document, o comunicare de presă, trimiterea la Jurnalul Oficial etc.

PreLex nu conţine texte, însă, ori de câte ori este posibil, oferă un link către textele în format electronic disponibile pe alte site-uri (EUR-Lex, baza de date Rapid, care conţine comunicările de presă ale Consiliului şi ale Comisiei, site-ul Europarl, Buletinul Uniunii Europene, site-urile Comitetului Economic şi Social European, al Comitetului Regiunilor etc.).


Acest site include o sinteză a legislaţiei comunitare, în toate domeniile. Fişele includ nu numai legislaţia
în vigoare, ci şi evoluţia propunerilor legislative în diverse domenii.

Site-ul SCADPLUS include şi un index, precum şi un glosar.

  Colectia acordurilor  cu tarile terte   si organizatii internationale 


  Vezi de asemeneaAcorduri internationale
  „ABC-ul dreptului Uniunii Europene”, de Klaus-Dieter Borchardt, prezintă ideile care au stat la baza proiectului european şi evoluţia sa ca ordine juridică. Lucrarea oferă o privire de ansamblu asupra structurii UE, a principiilor sale generale şi a ordinii juridice pe care se bazează, analizând aceste aspecte în relaţie cu dreptul naţional al statelor membre. În redactarea lucrării s-a ţinut cont de modificările aduse de Tratatul de la Lisabona. Cu excepţia pasajelor citate şi a referinţelor istorice, articolele incluse fac trimitere exclusiv la versiunile consolidate ale tratatelor europene (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C83 din 30 martie 2010). Informaţiile prezentate în această ediţie au fost actualizate în martie 2010.

  Pentru moment, „ABC-ul dreptului Uniunii Europene” este disponibil doar în engleză, franceză şi germană.

  Traducerea în limba română este în curs de pregătire. Între timp, puteţi consulta versiunea anterioară, publicată pe site-ul EUR-Lex sub titlul „Proceduri şi participanţi”. Vă reamintim însă că această versiune nu include modificările aduse de Tratatul de la Lisabona.

  Niciun comentariu:

  Trimiteți un comentariu