Faceți căutări pe acest blog

CoE: Baze de date: Tratatele Consiliului Europei (Acorduri şi Convenţii)

Site-ul oficial al tratatelor Consiliului Europei este disponibil în franceză, engleză, germană, italiană şi rusă prin bara superioară de navigare.

Pe aceast site-u sunt disponibile textul tuturor tratatelor Consiliului Europei, rapoartele explicative, starea semnărilor şi ratificărilor, declaraţiile şi rezervele făcute de State, precum şi notificările emise de către Biroul Tratatelor după 2005.

Textele tratatelor în format Html, precum şi rapoartele explicative, care nu sunt încă disponibile în limbile germană, italiană sau rusă, sunt afişate în engleză (cu un link către versiunea franceză), până la momentul când vor fi înlocuite cu traducerea în limbile respective. Textele declaraţiilor şi rezervelor, precum şi notificările electronice sunt disponibile doar în limbile oficiale ale Consiliului Europei (engleza şi franceza).

STE şi STCE

Convenţiile şi acordurile deschise pentru semnare între 1949 şi 2003 au fost publicate în „Seria Tratatelor europene” (STE nr. 001 -193 inclusiv). După 2004, aceasta a fost prelungită prin „Seria Tratatelor Consiliului Europei” (STCE nr. 194 şi următoarele). Din considerente tehnice, paginile de căutare de pe acest site-u utilizează în exclusivitate denumirea STCE.

Sunt oferite diverse modalităţi de căutare:
Limbile oficiale ale Consiliului Europei sunt engleza şi franceza (Articolul 12 din Statutul Consiliului Europei). Sunt considerate autentice doar tratatele publicate de către Secretarul General al Consiliului Europei, fiecare într-o broşură separată, din "Seria Tratatelor Europei", continuată din 2004 cu titlul "Seria Tratatelor Consiliului Europei". Celelalte versiuni lingvistice ale tratatelor, inclusiv cele prezente pe pagina Consiliului Europei şi/sau în baza de date "Tratatele Consiliului Europei" au doar caracter informativ.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu