Faceți căutări pe acest blog

CoE: Baze de date: Publicatii - WEB Cube

Baza de date Web Cube Documentaire (WCD) oferă acces la textul integral al documentelor elaborate de următoarele organe ale Consiliului Europei: 

- Comitetul Miniştrilor / Committee of Ministers
- Congresul Autorităţilor Locale şi Regionale /
Congress of Regional and Local Authorities
- Comisarul pentru Drepturile Omului /
Commissioner for Human Rights
- Comisia Europeană pentru Eficienţa Justiţiei /
European Commission for the Efficiency of Justice
- Grupul de Cooperare pentru Combaterea Abuzului şi Traficului ilicit de Droguri /
Co-operation Group to Combat Drug Abuse and Illicit Trafficking in Drugs (Pompidou Group)
- Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni /
Consultative Council of European Judges
Mai include:
- Notificări referitoare la Seria Tratatelor / Treaty Series
- Cominicate de presă ale Unităţii de Presă /
Press releases of the Press Division

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu