Faceți căutări pe acest blog

Organismele europene: a nu se confunda

               
Uniunea Europeană (UE)                                            Consiliul Europei (CoE)


UE si CoE sunt două dintre cele mai influente structuri europene. Deşi cooperează pe diverse domenii, ar trebui să faceţi o distincţie clară între ele. În primul rând trebuie să cunoaşteţi că Consiliul Europei regrupează 47 de state membre şi Moldova a aderat la această organizaţie la 13 iulie 1995. Uniunea Europeană este alcătuită din 27 de state membre şi Republica Moldova aspiră să adere la această organizaţie.   

A nu se confunda....     

 

UE - Instrumentul de stabilire a profilului de competențe al resortisanților din țările terțe

BETA - EU Skills Profile Tool for third country nationals
 La 20 iunie 2017 UE a lansat  „Instrumentul european de stabilire a profilului de competențe al resortisanților din țările terțe”.
Este vorba de un instrument de editare web online și offline, care le va permite resortisanților din țările terțe să își prezinte competențele, calificările și experiența într-un mod care să fie ușor de înțeles de către angajatori, furnizori de servicii de educație și formare și de organizațiile din întreaga Uniune Europeană care lucrează cu migranții.
Comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, Marianne Thyssen, a declarat în această privință: „În contextul actual al pieței muncii, toată lumea trebuie să aibă posibilitatea să își folosească la maximum competențele. Nu putem irosi talentele cetățenilor din țările terțe. „Instrumentul de stabilire a profilului de competențe” pe care l-am elaborat va facilita accesul acestora pe piața muncii. Acesta va permite, de asemenea, administrațiilor naționale să își facă o imagine clară despre competențele și calificările lor. Astfel, administrațiile vor putea să depășească anumite dificultăți și să profite de posibilitățile legate de integrarea pe piața muncii a refugiaților, a solicitanților de azil și a altor migranți, creându-se o situație benefică pentru toată lumea.”

Instrumentul de stabilire a profilului de competențe va fi primul instrument folosit de centrele de primire, serviciile de integrare, serviciile publice de ocupare a forței de muncă și alte organizații care oferă servicii resortisanților din țări terțe. El va permite recunoașterea competențelor și a studiilor acestora și îi va ajuta să acceadă la formări, studii sau locuri de muncă. 

Pe lângă faptul că va oferi, asemenea unui CV, o imagine de ansamblu a profilului de competențe al unui cetățean din afara UE, acest instrument va ajuta organizațiile care lucrează cu migranții să identifice nevoile specifice ale persoanelor atunci când este vorba de integrarea pe piața muncii. În cele din urmă, datorită acestui instrument, persoanele în căutarea unui loc de muncă vor găsi mai ușor
 un post vacant. 


 Beneficiarii trebuie să completeze următoarele câmpuri

 • Informatii personale
 • Așteptări
 • Identificarea competențelor
 • Evaluarea generală și recomandarea pașilor următori
 • Resumat
 • Limbi
 • Educatie si antrenament
 • Abilități de alfabetizare
 • Abilități de numerotare
 • Abilități digitale
 • Abilități profesionale
 • Aptitudini dobândite în afara locului de muncă
 • Alte abilități de bază și transversale
 • Abilități de conducere

  


   UE: Baza de date online cu publicații în domeniul sănătății și securitatății în muncă   Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă (EU-OSHA) elaborează, culege și difuzează informații fiabile și relevante, analize și instrumente menite să conducă la creșterea nivelului de cunoaștere, la sensibilizarea oamenilor și la schimbul de informații și bune practici privind sănătatea și securitatea în muncă (SSM), pentru a veni în întâmpinarea nevoilor celor implicați în SSM.    Mai mult    Instrumente și publicați

   Aici veți găsi toate publicațiile și resursele EU-OSHA esențiale pentru sensibilizare și gestionarea riscurilor: OiRA, OSHwiki, filmele cu Napo și seria Napo pentru învățători, publicații și instrumente online. 
   OiRA și instrumentele online simplifică evaluarea și gestionarea stresului și a riscurilor pentru sănătate și securitate la locul de muncă.

   OSHwiki și publicațiile EU -OSHA constituie o bogată sursă de informații referitoare la diferite aspecte ale SSM. De asemenea, Napo este un campion SSM care îi face pe toți să zâmbească!

   UE: Baze de date - Centrul de Resurse on-line privind Libertatea Media


   Centrul de Resurse on-line privind Libertatea Media, un instrument care facilitează difuzarea conținutului relevant privind libertatea presei în Europa.

   Сrearea Centrului de Resurse a fost determinată de faptul că pe fonul presiunilor tot mai mari asupra presei în Europa, sensibilizarea publicului cu privire la această temă rămâne foarte limitată. Mai mult, libertatea presei este în pericol în multe țări europene, în rezultatul presiunilor politice și economice, erodarea standardelor profesionale, creșterea nivelului de auto-cenzură și atacurilor în adresa jurnaliștilor, inclusiv fizice.

   Gestionând conținutul digital relevant, site  își propune să stimuleze circulația conținutului de calitate și să alimenteze dezbaterile publice, contribuind la o mai mare conștientizare a riscurilor și a presiunilor care limitează independența și pluralismul mass-mediei și a consecințelor pe care acestea le pot avea asupra funcționării sistemelor democratice și a drepturilor cetățenilor.

    


   Pe lângă asigurarea accesului sistematic la publicațiile relevante și actualizate,

   CoE: Organizarea activităților interculturale și interreligioase: Instrumentar pentru APL


   Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei acționează de peste 20 de ani pentru crearea unei societăți mai inclusive și mai rezistente.

   Atentatele produse în Europa în ultimii ani au scos în evidență problema radicalizării sporite din partea anumitor segmente ale populației, difuzarea noilor discursuri instigatoare la ură, și stigmatizarea unor comunități. Pentru a riposta acestei probleme, și pentru a încuraja orașele și regiunile să preia inițiativele, Congresul a adoptat în 2015 o ”Strategie pentru combaterea radicalizării cât mai aproape de cetățeni” și a elaborat linii directoare care permit dirijarea acțiunii publice.

   UE: Baze de date - Rețelele sociale


   Doriți să aflați ce scrie UE pe Twitter, Facebook și alte platforme? 

   Folosiți acest instrument de căutare pentru a găsi conturile care conțin informații publicate de UE. 


   Selectați rețeaua (rețelele) dorită(e) și/sau

    

   Folosiți filtrul (filtrele) de mai jos:

    

   UE: baze de date - Identificatorul european de jurisprudență (ECLI)

   Ca parte a eforturilor continue de a face sistemul de justiție mai accesibil,  in mai 2016,  Comisia Europeană a lansat un nou motor de căutare - Identificatorul european de jurisprudență (ECLI). Acesta va permite cetățenilor, companiilor, juriștilor și cadrelor universitare să găsească mai ușor informații concrete despre jurisprudența instanțelor naționale și internaționale.

   Interfața de căutare a ECLI este un serviciu oferit publicului larg de către Comisia Europeană în colaborare cu furnizorii de jurisprudență participanți. Comisia Europeană a pus la dispoziție acest serviciu pentru a facilita accesul la justiție în context transfrontalier, permițându-le cetățenilor și practicienilor din domeniul dreptului să găsească mai ușor jurisprudența prevăzută cu un ECLI, în conformitate cu Concluziile Consiliului invitând la introducerea identificatorului european de jurisprudență (European Case Law Identifier – ECLI) și a unui set minim de metadate uniforme pentru jurisprudență.

   Printr-un acces simplificat la spețele anterioare, persoanele interesate vor putea analiza modul de abordare a unor situații similare.