Faceți căutări pe acest blog

Organismele europene: a nu se confunda

               
Uniunea Europeană (UE)                                            Consiliul Europei (CoE)


UE si CoE sunt două dintre cele mai influente structuri europene. Deşi cooperează pe diverse domenii, ar trebui să faceţi o distincţie clară între ele. În primul rând trebuie să cunoaşteţi că Consiliul Europei regrupează 47 de state membre şi Moldova a aderat la această organizaţie la 13 iulie 1995. Uniunea Europeană este alcătuită din 28 de state membre şi Republica Moldova aspiră să adere la această organizaţie.   

A nu se confunda....     

 

Impactul Convenției Europene a Drepturilor Omului

Demonstrând impactul  Convenției Europene a Drepturilor Omului: Consiliul Europei lansează o nouă resursă informațională

 Consiliul Europei a lansat un nou site web interactiv care subliniază impactul pozitiv al Convenției Europene a Drepturilor Omului pe întreg continentul.

https://www.coe.int/en/web/impact-convention-human-rights/home

Site-ul ilustrează modul în care hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului și punerea lor în aplicare de către autoritățile naționale au afectat viața oamenilor în multe și diferite moduri din toate cele 47 de state membre ale Consiliului Europei.

"Convenția Europeană a Drepturilor Omului protejează drepturile fundamentale ale aproximativ 830 de milioane de persoane din întreaga Europă", a declarat secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland.
 "Concentrându-se doar asupra unei părți din cauzele hotărâte de instanța de la Strasbourg, acest nou site web demonstrează în mod clar ceea ce a reușit până acum sistemul de convenții și impactul pozitiv pe care îl are în continuare asupra vieții multor oameni. Încurajez pe toți cei care susțin drepturile omului, democrația și statul de drept să o folosească bine ".


Exemple de cazuri și efectele lor sunt afișate

în funcție de țară


Prima ediție a unui nou instrument de comunicare online oferă exemple de hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului și modul în care punerea lor în aplicare a îmbunătățit viața oamenilor în întreaga Europă.


și în funcție de temă.

Site-ul interactiv utilizează

Noile hărți-povestiri interactive fac mai accesibil patrimoniul cultural european


La 22 iunie 2018, cu prilejul primului Summit al Patrimoniului Cultural European,

Comisia Europeană a lansat un set de Hărți interactive    care vor contribui la creșterea gradului de conștientizare și promovare a patrimoniului cultural în Europa.

În luarea sa de cuvânt la Summit-ul privind patrimoniul cultural european de la Berlin, Tibor Navracsics, Comisar pentru Educație, Cultură, Tineret și Sport, responsabil pentru Centrul Comun de Cercetare, a declarat:
 "Creșterea accesibilității și promovarea moștenirii culturale pentru toți este unul din scopurile primordiale ale Anului European al Patrimoniului. Hărțile – povești vor juca un rol important în acest sens, oferind informații valoroase într-un mod ușor de utilizat. Centrul Comun de Cercetare a dezvoltat deja o serie de instrumente care ne ajută să păstrăm patrimoniul cultural, cum ar fi tehnologiile de scanare 3D care pot fi utilizate pentru site-urile de patrimoniu, precum și materiale inteligente pentru reconstrucția lor. Acum, hărțile – povești interactive vor contribui la deschiderea oportunităților pentru europeni de a explora patrimoniul nostru comun și de a ne implica în protejarea acestuia pentru viitor ".

Hărțile – poveștiri, dezvoltate de Centrul Comun de Cercetare, Serviciul Științific al Comisiei și cel de studiu și cunoștințe, informează într-un mod ușor, accesibil despre mai multe inițiative din Europa legate de patrimoniul cultural.

Acestea includ acțiuni cum ar fi Zilele Europene ale Patrimoniului ( European Heritage Days,), Premiul UE pentru conservarea patrimoniului cultural(EU Prize for Cultural Heritage) sau Marca patrimoniului european (European Heritage Label), finanțat de Europa creativă (Creative Europe,), program al UE care sprijină sectoarele culturale și creative.

Site-ul conține, de asemenea, legături către colecțiile digitale ale EUROPEANA(digital collections of Europeana) - platforma digitală a Uniunii Europene dedicată patrimoniului cultural. Această platformă permite utilizatorilor să exploreze mai mult de 50 de milioane de artefacte, cărți, videoclipuri și sunete de la peste 3500 de muzee, galerii, biblioteci și arhive din întreaga Europă.

Aceste hărți vor fi actualizate și dezvoltate, de exemplu, luând în considerare sfaturile tinerilor care explorează moștenirea culturală a Europei prin noua inițiativă DiscoverEU


Structura

1. Anul european al patrimoniului cultural 2018
2. Capitalele europene ale culturii
3. Lista Patrimoniului Mondial UNESCO în Europa
4. Patrimoniul amenințat în UE
5. Biblioteca digitală a Europei
6.Monitorul Orașelor Culturale și Creative
7. DiscoverEU - 15.000 de tineri de 18 ani vor avea ocazia să călătorească în Europa în această vară
8. Traseele culturale ale Consiliului Europei
Verificați harta și faceți clic pe țară pentru a afla care trasee trec prin diferite zone și explorați punctele de interes din jurul acestora.

Mai mult 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4240_en.htm

https://ec.europa.eu/jrc/en/news/new-interactive-story-maps-make-europes-cultural-heritage-more-accessible

„Vocile Europei“ - arhivă onlineDiscursurile integrale ale șefilor de stat sau de guvern care s-au adresat Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) de la crearea sa în 1949 până în prezent au fost plasate online.
Pagina „Vocile Europei“prezintă în primul rand 
  • discursurile părinților fondatori ai Europei apoi 
  • și cele ale tuturor șefilor de stat sau de guvern care s-au adresat Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. 
Unele dintre aceste discursuri ale personalităților au la bază răspunsri la întrebările adresate de către membrii Adunării Parlamentare a CoE. În discursurile audio sunt prezentate atât îtrebările cât și răspunsurile care apar în procesul-verbal oficial. 
Arhiva de pe pagina web a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei este rezultatul unui proiect de doi ani și cuprinde un număr de 263 de discursuri - reproduse în engleză și franceză - ale 216 președinți, prim-miniștri sau monarhi din 45 de țări, care se întinde pe o perioadă de 70 de ani.

Motorul de căutare este setat 
 
sau în ordine cronlogică, 
incluzân luările de cuvânt ale marilor personalități care au format istoria postbelică a Europei, precum și ale "părinților fondatori" ai instituțiilor europene.
"Nu doar istoricii și cercetătorii vor găsi aici o mulțime de materiale care doar recent au devenit accesibile, aceste cuvinte servesc drept memento - în aceste vremuri grele pentru continent - a pasiunii, a curajului și a determinării bărbaților și femeilor care au construit Europa, și puterea durabilă a valorilor pe care au căutat să le susțină ", a declarat președintele APCE, Michele Nicoletti.

Strategia patrimoniului cultural european pentru secolul XXI

https://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/strategy-21
Strategia privind patrimoniul european pentru secolul XXI 


Odată cu lansarea  în aprilie 2018, noului site web pentru Strategia 21, a venit momentul ca factorii de decizie politică, părțile interesate și cetățenii să se implice și să modifice modul în care este gestionat patrimoniul.

"Strategia 21" (Strategia privind patrimoniul cultural european pentru secolul XXI) redefinește locul și rolul patrimoniului cultural în Europa și oferă orientări pentru promovarea bunei guvernanțe și a participării la identificarea și gestionarea patrimoniului , diseminînd în același timp abordări inovatoare pentru îmbunătățirea mediului și a calității vieții cetățenilor europeni.

Miniștrii statelor părți la Convenția culturală europeană s-au întrunit în aprilie 2015, adoptând Declarația de la Namur pentru a promova o abordare comună și unificatoare a gestionării patrimoniului cultural.

În februarie 2017, viceminiștrii statelor părți la Convenția culturală europeană au adoptat recomandarea CM / Rec
(2017) 1 către statele membre cu privire la "Strategia privind patrimoniul cultural european pentru secolul XXI" lansată oficial în Limassol, Cipru în aprilie 2017.

Provocările abordate de ”Strategia 21”  - Factorii de decizie politică, părțile interesate și cetățenii sunt invitați să facă față provocărilor cu care ne confruntăm, urmând recomandările Strategiei.

Recomandările sugerate de „Strategia 21” - Recomandările confruntă provocările, oferind diferite moduri de acțiune, urmărind o abordare interdisciplinară și participativă pentru a avea un efect asupra fiecăreia dintre cele trei componente ale strategiei. Bune practici pot fi găsite în cadrul fiecării recomandari pentru a servi ca exemple.

PAGINA WEB 

„Strategia 21” oferă recomandări și cursuri concrete de acțiune în cadrul celor  3 componente:

1 Socială;

"Componenta socială" (S) se concentrează asupra relației dintre patrimoniu și societăți, cetățenie, transmiterea și împărtășirea valorilor democratice prin guvernare participativă și o bună guvernare prin intermediul managementului participativ.


2 Strategia 21 - Dezvoltarea teritorială și economică (D)

Componenta "dezvoltare teritorială și economică" se axează pe relația dintre patrimoniul cultural și dezvoltarea spațială, economia și guvernanța locală și regională, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile.și  3 Cunoștințe și Educație.
se axează pe relația dintre patrimoniu și cunoștințe comune, care vizează conștientizarea, formarea și cercetarea.

Explorați site-ul web pentru a afla cum puteți aplica recomandările pentru a depăși provocările din zona dumneavoastră locală.

Recomandările sunt însoțite de exemple de bune practici pentru a vă inspira din ideile și experiențele din întreaga Europă.

STRUCTURA

Strategia patrimoniului cultural european pentru secolul XXI
lista provocărilor privind cunoașterea identificate în Strategia 21.

Faceți clic pe fiecare provocare pentru a afla mai multe despre recomandări, pentru a permite factorilor de decizie politică, părților interesate și cetățenilor să-și joace rolul în abordarea acestor provocări.
Strategia 21 - Bune practici  • selectați Recomandări și / sau țări din lista derulantă.
  • se poate filtra dupa componete si tara

Strategia 21 – Exemple de formulare

Dacă aveți o inițiativă care a implementat una dintre Recomandările prezentate în Strategia 21 și doriți ca aceasta să fie inclusă în colecția de Bune Practici, vă rugăm să o trimiteți completând formularul de mai jos cu detaliile necesare.

·    ·

Dezvoltarea durabilă în UE : Prezentarea statistică


Începând cu 20 noiembrie 2017, site-ul al Eurostat, Biroul de statistică al Uniunii Europene găzduiește o secțiune specială dedicată măsurării dezvoltării durabile în UE și prezintă rezultatele raportului de monitorizare într-o serie de articole statistice explicate.

Raportul de monitorizare descrie progresele realizate utilizând un set de 100 de indicatori care sunt structurați de-a lungul celor 17
SDG. Pentru a oferi o imagine de ansamblu a dezvoltării pentru fiecare ODD un sinopsis prezintă un rezumat la nivelul obiectivului, în timp ce capitolele tematice, una pentru
fiecare dintre cele 17 ODD, furnizează o evaluare detaliată a fiecărui indicator asociat

Compartimente


Pentru a obține o prezentare generală rapidă a evoluției fiecărui SDG și a subindicatorilor acestuia, faceți clic pe imaginile de pe roata de mai jos. 


Alegeți un obiectiv din lista de mai jos pentru a găsi informații și date despre sub-indicatorii relevanți. 
Un grafic vă va permite să vedeți dintr-o singură privire evoluția fiecărui sub-indicator, precum și să comparați datele privind state membre ale UE.

UE: Baze de date - Clasificarea europeană a aptitudinilor/competenţelor, calificărilor şi ocupaţiilor(ESCO)

Clasificarea europeană a aptitudinilor/competenţelor, calificărilor şi ocupaţiilor (European Skills/Competences, qualifications and Occupations – ESCO)

ESCO este clasificarea europeană a aptitudinilor, competențelor, calificărilor și ocupațiilor și face parte din strategia Europa 2020.

Clasificarea ESCO identifică și împarte pe categorii aptitudinile, competențele, calificările și ocupațiile relevante pentru piața muncii din UE și pentru educația și formarea la nivel european. Ea indică sistematic relațiile dintre diferitele concepte.


În iulie 2017 Comisia Europeană a lansat prima versiune completă a Clasificării Europene a Abilităților, Competențelor, Ocupațiilor și Calificărilor (ESCO).

https://ec.europa.eu/esco/portal
  ESCO crează o punte de legătură în decalajul existent între piața muncii și sectorul educației/formării profesionale prin furnizarea unei terminologii standard, care arată relațiile dintre ocupații, abilități, competențe și calificări. În acest fel sistemele de educație și de formare și piața forței de muncă pot identifica și gestiona mai bine disponibilitatea abilităților, competențelor și calificărilor.

Prima versiune completă a ESCO este disponibilă gratuit pe platforma de servicii ESCO. Acesta acoperă 2.942 ocupații, 13.485 cunoștințe, abilități și competențe și va pune la dispoziție progresiv informații cu privire la calificările furnizate de către țările UE.

Comisia intenționează să includă în ESCO, în viitorul apropiat, calificări private, internaționale și sectoriale din alte surse.

Valoarea adăugată a ESCO și cazurile specifice de utilizare vor fi prezentate la o conferință intitulată ESCO: conectarea oamenilor și a locurilor de muncă. Conferința va avea loc la Bruxelles, în perioada 9-10 octombrie 2017.

De ESCO vor beneficia atat angajatorii cat si cei aflati in cautarea unui loc de munca., prin ameliorarea semnificativa a procesului de corelare cu posturile vacante. Angajatorii vor putea utiliza ESCO on-line pentru a defini un set de abilitati si competente necesare cand creeaza o descriere a unei ocupatii, in timp ce solicitantii unui loc de munca pot folosi elementele ESCO ce descriu abilitatile lor, in timp ce isi creeaza CV-ul. Folosind ESCO, masinile de cautare inteligente pot invata care abilitati sunt necesare sau recomandate pentru o anumita ocupatie.

ESCO va imbogati baza de cunostinte privind abilitatile si competentele care sprijina dezvoltarea de servicii corespunzatoare, precum si noi initiative de angajare si instruire. Prin maparea clasificarilor lor particulare la ESCO, toti actorii vor putea schimba informatii mai usor si vor putea sa o interpreteze cu acuratete. Intr-o era a mutatiilor accelerate pe pietele muncii, ESCO va ajuta la identificare abilitatilor si competentelor care sunt transferabile si care sustin dezvoltarea de consiliere si ghidare profesionala, portofoliile de abilitati, profilurile si evaluarile ocupationale. Noi cerinte privind abilitatile sau goluri pot fi identificate prin utilizarea pe scara larga a ESCO, furnizand astfel informatii pentru proiectarea si adaptarea procesului educational si de formare profesionala.

ESCO poate facilita astfel crearea unor piete dinamice ale muncii, caracterizate prin tranzitii netede de la scoala la un loc de munca, precum si de la un loc de munca la altul 

Clasificarea ESCO consta în trei piloni interrelaţionaţi care vizeaza
  •  profesiile;
  •  aptitudinile/competenţele
  •  calificările.

 Clasificarea este multilingvă şi  este  legată de cadrele şi clasificările internaţionale relevante, precum NACE, ISCO şi CEC.

 Partea privind ocupațiile este una din cele trei secțiuni ESCO.Ea organizează conceptele legate de ocupații.