Faceți căutări pe acest blog

Organismele europene: a nu se confunda

               
Uniunea Europeană (UE)                                            Consiliul Europei (CoE)


UE si CoE sunt două dintre cele mai influente structuri europene. Deşi cooperează pe diverse domenii, ar trebui să faceţi o distincţie clară între ele. În primul rând trebuie să cunoaşteţi că Consiliul Europei regrupează 47 de state membre şi Moldova a aderat la această organizaţie la 13 iulie 1995. Uniunea Europeană este alcătuită din 28 de state membre şi Republica Moldova aspiră să adere la această organizaţie.   

A nu se confunda....     

 

Dezvoltarea durabilă în UE : Prezentarea statistică


Începând cu 20 noiembrie 2017, site-ul al Eurostat, Biroul de statistică al Uniunii Europene găzduiește o secțiune specială dedicată măsurării dezvoltării durabile în UE și prezintă rezultatele raportului de monitorizare într-o serie de articole statistice explicate.

Raportul de monitorizare descrie progresele realizate utilizând un set de 100 de indicatori care sunt structurați de-a lungul celor 17
SDG. Pentru a oferi o imagine de ansamblu a dezvoltării pentru fiecare ODD un sinopsis prezintă un rezumat la nivelul obiectivului, în timp ce capitolele tematice, una pentru
fiecare dintre cele 17 ODD, furnizează o evaluare detaliată a fiecărui indicator asociat

Compartimente


Pentru a obține o prezentare generală rapidă a evoluției fiecărui SDG și a subindicatorilor acestuia, faceți clic pe imaginile de pe roata de mai jos. 


Alegeți un obiectiv din lista de mai jos pentru a găsi informații și date despre sub-indicatorii relevanți. 
Un grafic vă va permite să vedeți dintr-o singură privire evoluția fiecărui sub-indicator, precum și să comparați datele privind state membre ale UE.

UE: Baze de date - Clasificarea europeană a aptitudinilor/competenţelor, calificărilor şi ocupaţiilor(ESCO)

Clasificarea europeană a aptitudinilor/competenţelor, calificărilor şi ocupaţiilor (European Skills/Competences, qualifications and Occupations – ESCO)

ESCO este clasificarea europeană a aptitudinilor, competențelor, calificărilor și ocupațiilor și face parte din strategia Europa 2020.

Clasificarea ESCO identifică și împarte pe categorii aptitudinile, competențele, calificările și ocupațiile relevante pentru piața muncii din UE și pentru educația și formarea la nivel european. Ea indică sistematic relațiile dintre diferitele concepte.


În iulie 2017 Comisia Europeană a lansat prima versiune completă a Clasificării Europene a Abilităților, Competențelor, Ocupațiilor și Calificărilor (ESCO).

https://ec.europa.eu/esco/portal
  ESCO crează o punte de legătură în decalajul existent între piața muncii și sectorul educației/formării profesionale prin furnizarea unei terminologii standard, care arată relațiile dintre ocupații, abilități, competențe și calificări. În acest fel sistemele de educație și de formare și piața forței de muncă pot identifica și gestiona mai bine disponibilitatea abilităților, competențelor și calificărilor.

Prima versiune completă a ESCO este disponibilă gratuit pe platforma de servicii ESCO. Acesta acoperă 2.942 ocupații, 13.485 cunoștințe, abilități și competențe și va pune la dispoziție progresiv informații cu privire la calificările furnizate de către țările UE.

Comisia intenționează să includă în ESCO, în viitorul apropiat, calificări private, internaționale și sectoriale din alte surse.

Valoarea adăugată a ESCO și cazurile specifice de utilizare vor fi prezentate la o conferință intitulată ESCO: conectarea oamenilor și a locurilor de muncă. Conferința va avea loc la Bruxelles, în perioada 9-10 octombrie 2017.

De ESCO vor beneficia atat angajatorii cat si cei aflati in cautarea unui loc de munca., prin ameliorarea semnificativa a procesului de corelare cu posturile vacante. Angajatorii vor putea utiliza ESCO on-line pentru a defini un set de abilitati si competente necesare cand creeaza o descriere a unei ocupatii, in timp ce solicitantii unui loc de munca pot folosi elementele ESCO ce descriu abilitatile lor, in timp ce isi creeaza CV-ul. Folosind ESCO, masinile de cautare inteligente pot invata care abilitati sunt necesare sau recomandate pentru o anumita ocupatie.

ESCO va imbogati baza de cunostinte privind abilitatile si competentele care sprijina dezvoltarea de servicii corespunzatoare, precum si noi initiative de angajare si instruire. Prin maparea clasificarilor lor particulare la ESCO, toti actorii vor putea schimba informatii mai usor si vor putea sa o interpreteze cu acuratete. Intr-o era a mutatiilor accelerate pe pietele muncii, ESCO va ajuta la identificare abilitatilor si competentelor care sunt transferabile si care sustin dezvoltarea de consiliere si ghidare profesionala, portofoliile de abilitati, profilurile si evaluarile ocupationale. Noi cerinte privind abilitatile sau goluri pot fi identificate prin utilizarea pe scara larga a ESCO, furnizand astfel informatii pentru proiectarea si adaptarea procesului educational si de formare profesionala.

ESCO poate facilita astfel crearea unor piete dinamice ale muncii, caracterizate prin tranzitii netede de la scoala la un loc de munca, precum si de la un loc de munca la altul 

Clasificarea ESCO consta în trei piloni interrelaţionaţi care vizeaza
 •  profesiile;
 •  aptitudinile/competenţele
 •  calificările.

 Clasificarea este multilingvă şi  este  legată de cadrele şi clasificările internaţionale relevante, precum NACE, ISCO şi CEC.

 Partea privind ocupațiile este una din cele trei secțiuni ESCO.Ea organizează conceptele legate de ocupații.
 

UE - Instrumentul de stabilire a profilului de competențe al resortisanților din țările terțe

BETA - EU Skills Profile Tool for third country nationals
 La 20 iunie 2017 UE a lansat  „Instrumentul european de stabilire a profilului de competențe al resortisanților din țările terțe”.
Este vorba de un instrument de editare web online și offline, care le va permite resortisanților din țările terțe să își prezinte competențele, calificările și experiența într-un mod care să fie ușor de înțeles de către angajatori, furnizori de servicii de educație și formare și de organizațiile din întreaga Uniune Europeană care lucrează cu migranții.
Comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, Marianne Thyssen, a declarat în această privință: „În contextul actual al pieței muncii, toată lumea trebuie să aibă posibilitatea să își folosească la maximum competențele. Nu putem irosi talentele cetățenilor din țările terțe. „Instrumentul de stabilire a profilului de competențe” pe care l-am elaborat va facilita accesul acestora pe piața muncii. Acesta va permite, de asemenea, administrațiilor naționale să își facă o imagine clară despre competențele și calificările lor. Astfel, administrațiile vor putea să depășească anumite dificultăți și să profite de posibilitățile legate de integrarea pe piața muncii a refugiaților, a solicitanților de azil și a altor migranți, creându-se o situație benefică pentru toată lumea.”

Instrumentul de stabilire a profilului de competențe va fi primul instrument folosit de centrele de primire, serviciile de integrare, serviciile publice de ocupare a forței de muncă și alte organizații care oferă servicii resortisanților din țări terțe. El va permite recunoașterea competențelor și a studiilor acestora și îi va ajuta să acceadă la formări, studii sau locuri de muncă. 

Pe lângă faptul că va oferi, asemenea unui CV, o imagine de ansamblu a profilului de competențe al unui cetățean din afara UE, acest instrument va ajuta organizațiile care lucrează cu migranții să identifice nevoile specifice ale persoanelor atunci când este vorba de integrarea pe piața muncii. În cele din urmă, datorită acestui instrument, persoanele în căutarea unui loc de muncă vor găsi mai ușor
 un post vacant. 


 Beneficiarii trebuie să completeze următoarele câmpuri

 • Informatii personale
 • Așteptări
 • Identificarea competențelor
 • Evaluarea generală și recomandarea pașilor următori
 • Resumat
 • Limbi
 • Educatie si antrenament
 • Abilități de alfabetizare
 • Abilități de numerotare
 • Abilități digitale
 • Abilități profesionale
 • Aptitudini dobândite în afara locului de muncă
 • Alte abilități de bază și transversale
 • Abilități de conducere

  


   UE: Baza de date online cu publicații în domeniul sănătății și securitatății în muncă   Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă (EU-OSHA) elaborează, culege și difuzează informații fiabile și relevante, analize și instrumente menite să conducă la creșterea nivelului de cunoaștere, la sensibilizarea oamenilor și la schimbul de informații și bune practici privind sănătatea și securitatea în muncă (SSM), pentru a veni în întâmpinarea nevoilor celor implicați în SSM.    Mai mult    Instrumente și publicați

   Aici veți găsi toate publicațiile și resursele EU-OSHA esențiale pentru sensibilizare și gestionarea riscurilor: OiRA, OSHwiki, filmele cu Napo și seria Napo pentru învățători, publicații și instrumente online. 
   OiRA și instrumentele online simplifică evaluarea și gestionarea stresului și a riscurilor pentru sănătate și securitate la locul de muncă.

   OSHwiki și publicațiile EU -OSHA constituie o bogată sursă de informații referitoare la diferite aspecte ale SSM. De asemenea, Napo este un campion SSM care îi face pe toți să zâmbească!

   UE: Baze de date - Centrul de Resurse on-line privind Libertatea Media


   Centrul de Resurse on-line privind Libertatea Media, un instrument care facilitează difuzarea conținutului relevant privind libertatea presei în Europa.

   Сrearea Centrului de Resurse a fost determinată de faptul că pe fonul presiunilor tot mai mari asupra presei în Europa, sensibilizarea publicului cu privire la această temă rămâne foarte limitată. Mai mult, libertatea presei este în pericol în multe țări europene, în rezultatul presiunilor politice și economice, erodarea standardelor profesionale, creșterea nivelului de auto-cenzură și atacurilor în adresa jurnaliștilor, inclusiv fizice.

   Gestionând conținutul digital relevant, site  își propune să stimuleze circulația conținutului de calitate și să alimenteze dezbaterile publice, contribuind la o mai mare conștientizare a riscurilor și a presiunilor care limitează independența și pluralismul mass-mediei și a consecințelor pe care acestea le pot avea asupra funcționării sistemelor democratice și a drepturilor cetățenilor.

    


   Pe lângă asigurarea accesului sistematic la publicațiile relevante și actualizate,

   CoE: Organizarea activităților interculturale și interreligioase: Instrumentar pentru APL


   Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei acționează de peste 20 de ani pentru crearea unei societăți mai inclusive și mai rezistente.

   Atentatele produse în Europa în ultimii ani au scos în evidență problema radicalizării sporite din partea anumitor segmente ale populației, difuzarea noilor discursuri instigatoare la ură, și stigmatizarea unor comunități. Pentru a riposta acestei probleme, și pentru a încuraja orașele și regiunile să preia inițiativele, Congresul a adoptat în 2015 o ”Strategie pentru combaterea radicalizării cât mai aproape de cetățeni” și a elaborat linii directoare care permit dirijarea acțiunii publice.