Faceți căutări pe acest blog

Terorismul informaţional - Baza de date a Consiliului Europei


Baza de date cu privire la terorismul informaţional – Utilizarea Internetului în scopuri teroriste


Terorismul informaţional şi utilizarea internetului în scopuri teroriste constituie o ameninţare gravă, multe aspecte ale societăţii moderne fiind absolut dependente de funcţionarea sistemelor informaţionale şi a Internetului. Context
În rezultatul adoptării de către Consiliul Europei a Convenţiei cu privire la criminalitatea informaţională / the Cybercrime Convention / la Convention sur la Cybercriminalité (2001) şi a Convenţiei privind prevenirea Terorismului / the Convention on the Prevention of Terrorism / la Convention pour la Prévention du Terrorisme (2005), Comitetul de experţi privind Terorismul / the Committee of Experts on Terrorism / le Comité d’Experts sur le Terrorisme (CODEXTER) a studiat situaţia în Statele membre  în scopul determinării dacă instrumentele internaţionale existente sunt suficiente pentru a răspunde acestei ameninţări.

Această bază de date cuprinde contribuţiile naţionale prezentate CODEXTER. Nici secretariatul, nici Organizaţia nu poartă răspundere pentru informaţiile expuse, acestea fiind în exclusivitate atribuite delegaţiilor naţionale.

Contribuţiile naţionale prezintă date şi informaţii cu privire la criminalitatea informaţională structurate pe următoarele capitole:
  • politica naţională
  • cadrul juridic
  • cooperarea internaţională
  • cadrul instituţional
  • informaţii statistice
Pentru informaţii suplimentare, accesaţi "Database on Cyberterrorism – the use of the Internet for terrorist purposes"

Contribuţiile naţionale / National contributions / Contributions nationales
English
Français
Armenia / Armenia / Arménie

Austria / Austria / Autriche

Belgia / Belgium / Belgique
Bosnia şi Herţegovina / Bosnia and Herzegovina / Bosnie-Herzégovine

Croaţia / Croatia / Croatie

Cipru / Cyprus / Chypre

Republica Cehă / Czech Republic / République Tchèque

Danemarca / Denmark / Danemark

Estonia / Estonia / Estonie

Finlanda / Finland / Finlande

Franţa / France

Germania / Germany / Allemagne

Ungaria / Hungary / Hongrie

Letonia / Latvia / Lettonie

Lituania / Lithuania / Lituanie

Luxembourg / Luxembourg / Luxembourg
Republica Moldova / Republic of Moldova / République de Moldova

Olanda / Netherlands / Pays-Bas

Norvegia / Norway / Norvège

Portugalia / Portugal / Portugal

România / Romania / Roumanie

Federaţia Rusă / Russian Federation / Fédération de Russie

Slovacia / Slovakia / Slovaquie

Spania / Spain / Espagne

Suedia / Sweden / Suède

Elveţia / Switzerland / Suisse
"fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei" / “the former Yugoslav Republic of Macedonia” / “l’ex-République yougoslave de Macédoine”

Turcia / Turkey / Turquie

Regatul Unit / United Kingdom / Royaume-Uni

Mexic / Mexico

Statele Unite ale Americii / United States of America

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu