Faceți căutări pe acest blog

CoE: Baze de date - Politici de familie


Baza de date a Consiliului Europei privind politicile de familie este o sursă unică de referinţă pentru toţi factorii de decizie politică, medicii şi cercetătorii care doresc să obţină o mai bună înţelegere a modului în care funcţionează politicile de familie - de la Islanda la Azerbaidjan, de la Norvegia la Grecia. Aceasta a fost înfiinţat pentru a răspunde cererii de date actuale şi comparative privind politicile familiale din întreaga Europă.Baza de date conţine date esenţiale cantitative, dar accentul principal este plasat pe informaţii calitative cu privire la toate sectoarele relevante ale politicii de familie. Acestea acoperă 40 din cele 47 de state membre ale Consiliului Europei, inclusiv toate statele membre ale Uniunii Europene.


Informaţiile incluse în baza de date au fost furnizate de către ministerele responsabile pentru afacerile de familie din statele membre respective ale Consiliul Europei, şi coordonate de către membrii Comitetului european pentru coeziune socială /  European Committee for Social Cohesion şi Comitetului de experţi pentru politica socială pentru familii şi copii / Committee of Experts for Social Policy for Families and Children. Contribuţiile naţionale nu au fost editate de către Consiliul Europei şi pentru moment, unele sunt disponibile numai în limba franceză.

Pentru informaţii suplimentare despre baza de date, contactaţi familypolicy@coe.int.

Informaţiile din cadrul bazei de date sunt prezentate în limba engleză şi sunt structurate pe următoarele compartimente:

 
0. Indicatori structurali / Structural indicators

1.  Cadrul instituţional şi obiectivele în domeniul politicilor de familie / Institutional framework and family policy objectives

2. Politicile financiare destinate familiilor / Financial policies aimed at families

3. Reconcilierea dintre muncă şi viaţa de familie / Reconciliation of work and family life

4. Dreptul familiei şi drepturile copiilor / Family law and children's rights

5. Politicile care se ocupă cu dificultăţi de familie / Policies dealing with family difficulties

6. Suportul părinţilor / Parenting support

0. Indicatori structurali / Structural indicators (pdf)

1. Cadrul instituţional şi obiectivele în domeniul politicilor de familie / Institutional framework and family policy objectives

    1.1. Cadrul instituţional / Institutional framework

   1.2. Obiectivele politicii de familie / Family policy objectives
2. Politicile financiare destinate familiilor / Financial policies aimed at families

    2.1. Indemnizaţii pentru familie/copil / Family/child allowances

    2.2. Politici fiscale / Fiscal policies

    2.3. Alte beneficii familale / Other family benefits

3. Reconcilierea muncii şi vieţii de familie / Reconciliation of work and family life

    3.1. Protecţia mamelor la locul de muncă / Protection of mothers in the workplace
   Sistemul de protecţie al mamelor la locul de muncă / System of protection of mothers in the workplace

    3.2. Muncă flexibilă / Flexible working

    3.3. Concedii legale / Leave arrangements
    3.4. Asigurarea serviciilor / Services provision
4. Dreptul familie şi drepturile copiilor / Family law and children's rights

    4.1.
Căsătoria şi concubinajul / Marriage and cohabitation

    4.2. Divorţul şi îngrijirea din partea părinţilor / Divorce and parenthood
    4.3. Drepturile copiilor (în procedura judiciară, etc. ) / Rights of children (in judicial procedures, etc.) (pdf)

5. Politicile care se ocupă cu dificultăţile de familie / Policies dealing with family difficulties

    5.1. Violenţa în familie / Violence in the family

    5.2. Strasul şi alte dificultăţi din familie / Stress and other difficulties in the family
6. Susţinerea părintească / Parenting support

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu