Faceți căutări pe acest blog

EUROVOC


EUROVOC  este un tezaur multilingv şi multidisciplinar care acoperă terminologia domeniilor de activitate ale Uniunii Europene, punând accentul pe activitatea parlamentară. EuroVoc este disponibil în 22 de limbi oficiale ale UE (bulgară, cehă, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă şi suedeză), în limba uneia din ţările candidate (croată) şi în limba unei ţări terţe (sârbă).
 
EuroVoc este gestionat de Oficiul pentru Publicaţii, care a trecut la gestiunea bazată pe ontologie a tezaurelor şi la tehnologii specifice web-ului semantic, în conformitate cu recomandările W3C şi cu ultimele tendinţe ale standardelor în materie de tezaure.Tezaurul EuroVoc este utilizat, printre altele, de către Parlamentul European, Oficiul pentru Publicaţii, parlamentele naţionale şi regionale din Europa, precum şi de administraţiile naţionale şi de utilizatorii privaţi din statele membre ale Uniunii Europene şi din ţări terţe.


Domenii acoperite 

Tezaurul EuroVoc acoperă toate domeniile de activitate ale instituţiilor Uniunii Europene:
 • POLITICĂ
 • RELAŢII INTERNAŢIONALE
 • COMUNITATEA EUROPEANĂ
 • DREPT
 • ECONOMIE
 • COMERŢ
 • FINANŢE
 • PROBLEME SOCIALE
 • EDUCAŢIE ŞI COMUNICARE
 • ŞTIINŢĂ
 • ÎNTREPRINDERI ŞI CONCURENŢĂ
 • OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ ŞI CONDIŢII DE LUCRU
 • TRANSPORT
 • MEDIU
 • AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT
 • PRODUSE AGROALIMENTARE
 • PRODUCŢIE, TEHNOLOGIE ŞI CERCETARE
 • ENERGIE
 • INDUSTRIE
 • GEOGRAFIE
 • ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE.
Gruparea conceptelor pe domenii este într-o oarecare măsură arbitrară. Una dintre trăsăturile definitorii ale tezaurului EuroVoc constă în limitarea „poli-ierarhiei”. Astfel, concepte care ar putea fi inserate în mai multe domenii sunt, în general, alocate domeniului considerat a fi cel mai la îndemâna utilizatorilor, pentru a facilita gestionarea tezaurului şi pentru a-i limita volumul.

Structura

Domenii şi microtezaure  
La nivel general, EuroVoc este structurat printr-o clasificare ierarhică pe două niveluri, caracterizate prin:
 • domenii, identificate prin numere cu două cifre şi enunţ:
Exemplu:
10 COMUNITATEA EUROPEANĂ
 • microtezaure, identificate prin numere cu patru cifre — primele două fiind cele ale domeniului care conţine microtezaurul — urmate de enunţuri:
Exemplu:
1011 legislaţia Uniunii Europene
Numărul domeniilor şi al microtezaurelor este identic în toate versiunile lingvistice.

Relaţia de apartenenţă la microtezaur 

Toate conceptele sunt însoţite de o trimitere la un microtezaur, precedată de abrevierea MT (microtezaur) pentru a indica microtezaurul(microtezaurele) căruia(cărora) îi/le aparţin.

Exemplu de concept aparţinând unui singur microtezaur:
naționalitate

MT 1231 drept internaţional


In detalii

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu