Faceți căutări pe acest blog

CoE: Baze de date: HEREIN

HEREIN reuneşte administratorii publici europeni responsabili de politicile naţionale din sectorul patrimoniului cultural. În prezent, 42 de State membre ale Consiliului Europei contribuie la dezvoltarea acestui proiect,  formând astfel o reţea unică de cooperare.

Cunoaştere şi cooperare

Coordonatorii naţionali formează reţeaua pan-europeană a administratorilor şi profesioniştilor. Un instrument de dialog, schimb şi consultare, reţeaua facilitează cooperarea între ministerele responsabile de gestionare şi Consiliul Europei. El asigură circulaţia bunelor practici, însoţită de implementarea politicilor şi strategiilor conduse de către instituţiile publice, şi încurajează crearea programelor comune sau proiectelor bazate pe aceleaşi principii.

Dezbaterile, precum şi lucrările specifice realizate în cadrul “grupurilor de lucru”, îndeplinesc funcţia de “observator” asupra implementării eficiente a convenţiilor, evoluţiei politicilor patrimoniului cultural şi valorilor patrimoniului pentru societate în calitate de factor al dialogului intercultural şi ameliorării condiţiilor de viaţă.Reţeaua este supravegheată de către Comitetul director pentru Cultură, Patrimoniu şi Peisaj (CDCPP – Committee for Culture, Heritage and Landscape) împuternicit de monitorizarea programului de activitate al Consiliului Europei şi supraveghează respectării normelor şi principiilor Organizaţiei.

Informaţie şi schimb

Pagina web www.coe.int/herein prezintă politicile în domeniul patrimoniului care sunt în vigoare în ţările europene, cu privire la punerea în aplicare a convenţiilor Consiliului Europei, sau cu referire la principiile acestora:

- Convenţia pentru protecţia patrimoniului arhitectural al Europei (STE nr. 121, Granada, 1985);

- Convenţia europeană pentru protecţia patrimoniului arheologic (revizuită) (STE nr. 143, La Valetta, 1992);

- Convenţia europeană a peisajului (STE, nr. 176, Florenţa, 2000);

- Convenţia-cadru privind valoarea patrimoniului cultural pentru societate (STE nr. 199, Faro, 2005).

Informaţiile disponibile pot fi accesate pe ţară sau pe temă: finanţare, actori, legislaţii, inventare, sisteme de protecţie, strategii de conservare integrate într-o optică a dezvoltării durabile, difuzare şi sensibilizare, centre de inovare şi digitizare a bunurilor culturale.Baza de date respectivă este menţinută şi actualizată de către coordonatorii naţionali desemnaţi de către ministerele competente. Expertiza acumulată în cadrul proiectelor conduse de Consiliul Europei contribuie de asemenea la îmbogăţirea bazei de date în scopul punerii în valoare a rezultatelor acţiunii pe teren şi de a face concluziile respective care să poată inspira alte proiecte din Europa.

Un tezaurus (HEREIN Thesaurus)

Un tezaurus multilingvistic facilitează identificarea termenilor în domeniul politcilor de patrimoniu. astfel el pune la dispoziţia utilizatorilor un instrument terminologic pentru o înţelegere mai bună a conceptelor menţionate în rapoartele naţionale.

Tezaurusul HEREIN este unic în felul său şi cuprinde peste 500 de termeni în fiecare dintre limbile disponibile (germană, engleză, bulgară, croată, spaniolă, franceză, greacă, ungară, lituaniană, olandeză, poloneză, portugheză, română, slovenă).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu