Faceți căutări pe acest blog

UE: Baze de date - Clasificarea europeană a aptitudinilor/competenţelor, calificărilor şi ocupaţiilor(ESCO)

Clasificarea europeană a aptitudinilor/competenţelor, calificărilor şi ocupaţiilor (European Skills/Competences, qualifications and Occupations – ESCO)

ESCO este clasificarea europeană a aptitudinilor, competențelor, calificărilor și ocupațiilor și face parte din strategia Europa 2020.

Clasificarea ESCO identifică și împarte pe categorii aptitudinile, competențele, calificările și ocupațiile relevante pentru piața muncii din UE și pentru educația și formarea la nivel european. Ea indică sistematic relațiile dintre diferitele concepte.


În iulie 2017 Comisia Europeană a lansat prima versiune completă a Clasificării Europene a Abilităților, Competențelor, Ocupațiilor și Calificărilor (ESCO).

https://ec.europa.eu/esco/portal
  ESCO crează o punte de legătură în decalajul existent între piața muncii și sectorul educației/formării profesionale prin furnizarea unei terminologii standard, care arată relațiile dintre ocupații, abilități, competențe și calificări. În acest fel sistemele de educație și de formare și piața forței de muncă pot identifica și gestiona mai bine disponibilitatea abilităților, competențelor și calificărilor.

Prima versiune completă a ESCO este disponibilă gratuit pe platforma de servicii ESCO. Acesta acoperă 2.942 ocupații, 13.485 cunoștințe, abilități și competențe și va pune la dispoziție progresiv informații cu privire la calificările furnizate de către țările UE.

Comisia intenționează să includă în ESCO, în viitorul apropiat, calificări private, internaționale și sectoriale din alte surse.

Valoarea adăugată a ESCO și cazurile specifice de utilizare vor fi prezentate la o conferință intitulată ESCO: conectarea oamenilor și a locurilor de muncă. Conferința va avea loc la Bruxelles, în perioada 9-10 octombrie 2017.

De ESCO vor beneficia atat angajatorii cat si cei aflati in cautarea unui loc de munca., prin ameliorarea semnificativa a procesului de corelare cu posturile vacante. Angajatorii vor putea utiliza ESCO on-line pentru a defini un set de abilitati si competente necesare cand creeaza o descriere a unei ocupatii, in timp ce solicitantii unui loc de munca pot folosi elementele ESCO ce descriu abilitatile lor, in timp ce isi creeaza CV-ul. Folosind ESCO, masinile de cautare inteligente pot invata care abilitati sunt necesare sau recomandate pentru o anumita ocupatie.

ESCO va imbogati baza de cunostinte privind abilitatile si competentele care sprijina dezvoltarea de servicii corespunzatoare, precum si noi initiative de angajare si instruire. Prin maparea clasificarilor lor particulare la ESCO, toti actorii vor putea schimba informatii mai usor si vor putea sa o interpreteze cu acuratete. Intr-o era a mutatiilor accelerate pe pietele muncii, ESCO va ajuta la identificare abilitatilor si competentelor care sunt transferabile si care sustin dezvoltarea de consiliere si ghidare profesionala, portofoliile de abilitati, profilurile si evaluarile ocupationale. Noi cerinte privind abilitatile sau goluri pot fi identificate prin utilizarea pe scara larga a ESCO, furnizand astfel informatii pentru proiectarea si adaptarea procesului educational si de formare profesionala.

ESCO poate facilita astfel crearea unor piete dinamice ale muncii, caracterizate prin tranzitii netede de la scoala la un loc de munca, precum si de la un loc de munca la altul 

Clasificarea ESCO consta în trei piloni interrelaţionaţi care vizeaza
 •  profesiile;
 •  aptitudinile/competenţele
 •  calificările.

 Clasificarea este multilingvă şi  este  legată de cadrele şi clasificările internaţionale relevante, precum NACE, ISCO şi CEC.

 Partea privind ocupațiile este una din cele trei secțiuni ESCO.Ea organizează conceptele legate de ocupații.
 

 Pentru a structura ocupațiile, folosește raporturile ierarhice dintre acestea, metadate, precum și corespondențe cu Clasificarea internațională standard a ocupațiilor (ISCO).


Fiecare concept legat de o ocupație conține un termen preferat și o serie de termeni nepreferați sau ascunși în fiecare din limbile în care este disponibil ESCO.
De asemenea, fiecărei ocupații îi corespunde un profil. Profilul conține o explicație a ocupației respective sub formă de descriere, notă privind domeniul de aplicare și definiție. În plus, enumeră cunoștințele, aptitudinile și competențele pe care experții le-au considerat relevante pentru această ocupație la scară europeană.
2942
Această structură poate fi consultată utilizând partea stângă a paginii. Selectați un concept. Acesta se poate afișa atât în formă condensantă, cât și în formă completă. O ocupație afișată sub formă condensată include descrierea și termenii corespunzători acesteia, în timp ce în forma completă pot fi vizualizate toate informațiile legate de un concept.Afișare în formă completă
 • Descriere
 • Etichetă alternativă
 • Aspect de reglementare
 • Cod ISCO-08
 • Definiție
 • Note privind domeniul de aplicare
 • Ierarhie
 • Ocupații mai restrânse
 • Aptitudini și competențe esențiale
 • Cunoștințe esențiale
 • Aptitudini și competențe opționale
 • Cunoștințe opționale
 • Statut
 • Înlocuiește
 • Înlocuit prin
ExempluNu toate aptitudinile ESCO pot fi accesate prin intermediul ierarhiei existente.
Partea privind aptitudinile din cadrul ESCO face distincția între i) conceptele de aptitudine/competență și ii) conceptele de cunoștințe indicând tipul de aptitudine. Totuși, nu se face nicio distincție între aptitudini și competențe. Fiecare dintre aceste concepte conține un termen preferat și o serie de termeni nepreferați sau ascunși în fiecare din limbile în care este disponibil ESCO. Conține, de asemenea, o explicație a conceptului sub formă de descriere, notă privind domeniul de aplicare și definiție. Partea privind aptitudinile din cadrul ESCO nu conține o structură ierarhică completă, fiind structurat în patru moduri diferite:
 • Prin relația lor cu ocupațiile, adică prin utilizarea unor profiluri profesionale ca punct de intrare;
 • Pentru partea de cunoștințe, aptitudini și competențe transversale, printr-o ierarhie a aptitudinilor;
 • Prin relații care indică în ce fel cunoștințele, aptitudinile și competențele sunt relevante pentru alte cunoștințe, aptitudini și competențe (în special în cazurile de contextualizare a aptitudinilor);
 • Prin colecții funcționale care permit selectarea de subseturi din partea privind aptitudinile.
Afișare în formă completă
 • Descriere
 • Definiție
 • Note privind domeniul de aplicare
 • Etichetă alternativă
 • Tip de aptitudine
 • Nivelul de reutilizare a aptitudinii
 • Aptitudini/competențe mai largi
 • Aptitudini/competențe mai restrânse
 • Aptitudini și competențe esențiale
 • Cunoștințe esențiale
 • Aptitudini și competențe opționale
 • Cunoștințe opționale
 • Aptitudine/competență esențială pentru
 • Aptitudine/competență opțională pentru
 • Aspect de reglementare
 • Statut
 • Înlocuiește
 • Înlocuit prin
 

Afișare în formă completă

 •  Țara/regiunea
 • Nivelul CEC
 • Câmp (ISCED FoET 2013)
 • Descriere
 • Organismul emitent sau autoritatea competentă
 • Prima pagină
 • Limba de comunicare
 • Puncte de credit
 • Volumul învățării (ore)
 • Modalități de obținere a calificării
 • Condiții de acces
 • Termen de expirare
Mai mult


 •  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1326&langId=en
 • https://ec.europa.eu/esco/portal/news/9d091acc-3a66-4dcb-a500-293a9040a217
 • https://ec.europa.eu/esco/portal/document/ro/01192a20-a7c0-4d0d-b5d3-29d1f9b819c8

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu