Faceți căutări pe acest blog

UE - Instrumentul de stabilire a profilului de competențe al resortisanților din țările terțe

BETA - EU Skills Profile Tool for third country nationals
 La 20 iunie 2017 UE a lansat  „Instrumentul european de stabilire a profilului de competențe al resortisanților din țările terțe”.
Este vorba de un instrument de editare web online și offline, care le va permite resortisanților din țările terțe să își prezinte competențele, calificările și experiența într-un mod care să fie ușor de înțeles de către angajatori, furnizori de servicii de educație și formare și de organizațiile din întreaga Uniune Europeană care lucrează cu migranții.
Comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, Marianne Thyssen, a declarat în această privință: „În contextul actual al pieței muncii, toată lumea trebuie să aibă posibilitatea să își folosească la maximum competențele. Nu putem irosi talentele cetățenilor din țările terțe. „Instrumentul de stabilire a profilului de competențe” pe care l-am elaborat va facilita accesul acestora pe piața muncii. Acesta va permite, de asemenea, administrațiilor naționale să își facă o imagine clară despre competențele și calificările lor. Astfel, administrațiile vor putea să depășească anumite dificultăți și să profite de posibilitățile legate de integrarea pe piața muncii a refugiaților, a solicitanților de azil și a altor migranți, creându-se o situație benefică pentru toată lumea.”

Instrumentul de stabilire a profilului de competențe va fi primul instrument folosit de centrele de primire, serviciile de integrare, serviciile publice de ocupare a forței de muncă și alte organizații care oferă servicii resortisanților din țări terțe. El va permite recunoașterea competențelor și a studiilor acestora și îi va ajuta să acceadă la formări, studii sau locuri de muncă. 

Pe lângă faptul că va oferi, asemenea unui CV, o imagine de ansamblu a profilului de competențe al unui cetățean din afara UE, acest instrument va ajuta organizațiile care lucrează cu migranții să identifice nevoile specifice ale persoanelor atunci când este vorba de integrarea pe piața muncii. În cele din urmă, datorită acestui instrument, persoanele în căutarea unui loc de muncă vor găsi mai ușor
 un post vacant. 


 Beneficiarii trebuie să completeze următoarele câmpuri

 • Informatii personale
 • Așteptări
 • Identificarea competențelor
 • Evaluarea generală și recomandarea pașilor următori
 • Resumat
 • Limbi
 • Educatie si antrenament
 • Abilități de alfabetizare
 • Abilități de numerotare
 • Abilități digitale
 • Abilități profesionale
 • Aptitudini dobândite în afara locului de muncă
 • Alte abilități de bază și transversale
 • Abilități de conducere

  


   Niciun comentariu:

   Trimiteți un comentariu