Faceți căutări pe acest blog

UE : Baze de date : Drept comunitar - Jurisprudenta (CVRIA)

 

 

Baza de date referitoare la jurisprudență conține:

- texte integrale: textul integral al hotărârilor, al avizelor, al concluziilor și al ordonanțelor instanțelor Uniunii pronunțate începând cu 17 iunie 1997 și publicate în Repertoriul jurisprudenței Curții de Justiție și a Tribunalului de Primă Instanță sau în Repertoriul de jurisprudență - Funcție publică.

De asemenea, începând cu 1 mai 2004, textul integral al unor decizii nepublicate.

Textul hotărârilor este disponibil în ziua pronunțării, cel al avizelor în ziua emiterii lor, iar cel al concluziilor în ziua prezentării lor de către avocatul general. Ordonanțele nu sunt făcute publice decât după comunicarea lor către părți.

Textele sunt disponibile în toate limbile oficiale atunci când sunt publicate în Repertoriul jurisprudenței Curții de Justiție și a Tribunalului de Primă Instanță (a se vedea: Principii privind publicarea).

Celelalte texte sunt disponibile în limba de procedură și în limba de deliberare.
- documente tip „sumar" :sumarele deciziilor publicate în Repertoriul jurisprudenței Curții de Justiție și a Tribunalului de Primă Instanță sau în Repertoriul de jurisprudență - Funcție publică sunt disponibile în toate limbile oficiale.

Sumarele hotărârilor și ale ordonanțelor nu leagă instanțele Uniunii și nu pot fi în niciun caz considerate drept o interpretare oficială a deciziilor la care se referă.
- documente tip „informări" :informările privind deciziile care nu se publică integral în Repertoriul jurisprudenței Curții de Justiție și a Tribunalului de Primă Instanță (a se vedea: Principii privind publicarea).

Aceste informări sunt disponibile în toate limbile oficiale.

Un link din documentele tip „informări" permite identificarea tuturor textelor care se referă la cauză și îndeosebi a textului integral al deciziei respective în limbile disponibile (limba de procedură și limba de deliberare).
- documente tip „JO" :comunicările publicate începând cu 1 ianuarie 2002 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, referitoare la cauzele introduse, soluționate sau radiate.

Aceste comunicări sunt disponibile în toate limbile oficiale, imediat după trimiterea lor către Oficiul pentru Publicații Oficiale ale Comunităților Europene în vederea publicării în Jurnalul Oficial.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu