Faceți căutări pe acest blog

Armonizarea numerotării actelor juridice ale UE
De la 1 ianuarie 2015, numerotarea actelor juridice ale UE se va schimba. A fost definită o nouă metodă pentru atribuirea de numere documentelor publicate în seria L (Legislație) a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene (JO).

 În conformitate cu această nouă metodă, care armonizează și simplifică practicile anterioare divergente, actele juridice ale UE vor avea numere secvențiale unice. Acest lucru va facilita accesul la legislația UE și va permite, de asemenea, identificarea și trimiterea la actele juridice. Documentele publicate în seria L a Jurnalului Oficial de la 1 ianuarie 2015 vor fi numerotate de către Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene în următorul mod standardizat:


 

Exemple


Regulamentul (UE) 2015/1 al Parlamentului European și al Consiliului …
Directiva (UE) 2015/2 a Parlamentului European și a Consiliului …
Decizia (UE) 2015/3 a Consiliului …
Decizia (PESC) 2015/4 a Consiliului …
Regulamentul delegat (UE) 2015/5 al Comisiei …
Directiva de punere оn aplicare (UE) 2015/6 a Comisiei …
Decizia (UE) 2015/7 a Parlamentului European …
Decizia (UE, Euratom) 2015/8 a Parlamentului European …

Toate exemplele se bazează pe  date fictive și sunt utilizate exclusiv оn scop de ilustrare.

Numerotarea și trimiterea la documentele publicate înainte de 1 ianuarie 2015 sau la o altă serie decвt seria L din JO nu se modifică. Singurul element afectat de modificare este numărul atribuit de către Oficiul pentru Publicații; alte elemente din titlu rămвn neschimbate. Numerele CELEX (numerele de identificare utilizate оn baza de date EUR-Lex) continuă să fie construite în același fel, bazate pe componentele numărului atribuit de către Oficiul pentru Publicații. Pentru mai multe informații despre numerele CELEX, consultați


Cazuri speciale

1. Noua numerotare nu se aplică anumitor documente, cum ar fi:


acordurile internaționale și informațiile privind data intrării lor оn vigoare;
rectificările.
Aceste documente rămвn fără număr.

2. Următoarele documente vor avea două numere – un număr atribuit de către Oficiul pentru Publicații
în momentul publicării lor оn JO și un număr deja atribuit de autor:
Actele juridice sau instrumentele BCE, de exemplu:
Decizia (UE) 2015/33 a Băncii Centrale Europene … (BCE/2015/1)
Deciziile Comitetului politic și de securitate, de exemplu:
Decizia (PESC) 2015/258 a Comitetului politic și de securitate … (EUBAM Libya/1/2015)

Numărul atribuit de Oficiul pentru Publicații următoarelor documente nu va conține elementul domeniu
și va fi plasat la sfвrșitul titlului între paranteze drepte:

actele adoptate de către organisme create prin acorduri internaționale, de exemplu:
Decizia nr. 2/2015 a Comitetului ambasadorilor ACP-UE … [2015/45]
actele adoptate оn cadrul Spațiului Economic European (SEE), de exemplu:
Decizia nr. 58/2015 a Comitetului mixt al SEE … [2015/100]
actele adoptate оn cadrul Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS), de exemplu:
Decizia nr. 02/10/COL a Autorității AELS de Supraveghere … [2015/101]
regulamentele Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU), de exemplu:
Regulamentul nr. 28 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor
Unite (CEE-ONU) … [2015/46]

Pentru orice întrebări cu privire la numerotarea actelor juridice ale UE, vă rugăm să contactați serviciul de asistență al EUR-Lex la http://eur-lex.europa.eu/contact.html.
 


 http://eur-lex.europa.eu/content/help/faq/intro.html?locale=ro.


 VEZI

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu