Faceți căutări pe acest blog

CoE: Baze de date: CODICES - jurisprudenţa constituţională

Baza de date CODICES este o publicaţie electronică a Comisiei europene pentru democraţie prin drept, de asemenea cunoscută sub numele de Comisia de la Veneţia (www.venice.coe.int). În locul ediţiei imprimate, care se întitulează Buletin de jurisprudenţă constituţională, CODICES oferă cu regularitate un raport asupra jurisprudenţei curţilor constituţionale şi jurisdicţiilor echivalente, în mare parte din Europa, dar şi din alte părţi ale lumii, precum şi asupra jurisprudenţei Curţii europene a drepturilor omului şi a Curţii de justiţie a Comunităţilor europene.


Pe lângă cele 5 000 de rezumate ale deciziilor în engleză şi franceză, CODICES conţine texte integrale în limba originală sau traduceri, descrieri ale curţilor, legi cu privire la curţi, precum şi Constituţii. Un tezaurus sistematizat permite de a accesa uşor rezumatele deciziilor, constituţii şi legi după subiecte.CODICES este disponibilă pe internet (www.codices.coe.int).

Navigarea prin baza de date poate fi efectuată utilizând meniul din partea stângă a ecranuluisau opţiunea de căutare de pe partea superioară a ecranului.

De asemenea, poate fi ales una din opţiunile de căutare, fie simplă, prin îndeplinirea unui formular CODICES.


sau opţiunea de căutare avansată

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu