Faceți căutări pe acest blog

CoE: Baze de date: Jurispudenta (CEDO)


HUDOC este baza de date a Curţii Europene a Drepturilor Omului care oferă posibilitatea găsirii jurisprudenţei acestei instituţii în limbile franceză şi engleză.
  
În HUDOC sunt disponibile:
  • hotărâri ale Camerei
  • hotărâri ale Marii Camere a Curţii
  • hotărâri ale Comitetului 
  • avize consultative ale Curţii Europene a Drepturilor Omului
  • rapoartele Comisiei
  • rezoluţiile Comitetului Miniştrilor.
Majoritatea textelor sunt disponibile în format HTML şi Word. Textele vechi sunt în format PDF.


Toate textele sunt disponibile doar în cele două limbi oficiale ale Consiliului Europei, fie doar în franceză, sau în engleză. În cazul în care textul potae fi consultat doar într-o limbă, pe care nu aţi selectat-o iniţial, motorul de căutare vă va ghida către această versiune.

Actualmente există posibilitatea de a consulta traducerea unor anumite hotărâri sau decizii, care constituie o parte importantă a jurisprudenţei, în alte limbi, decât franceza sau engleza. Disponibilitatea unei asemenea traduceri este indicată pe pagina rezultatelor. Pentru a afla mai multă informaţie la acest capitol, puteţi consulta linkul « Traduction » .Curtea oferă acces la aceste traduceri realizate de terţi ca fiind o sursă suplimentară pentru utilizatorii HUDOC, dar nu este responsabilă pentru calitatea acestei traduceri.

De asemenea, puteţi căuta şi prin Colecţia Notelor de informare privind jurisprudenţa Curţii, Colecţia cauzelor comunicate Statelor părţi la Convenţia sau prin Colecţia pentru Presă.

Criteriile de căutare sunt multiple: cuvinte din text, numărul cauzei, articolul invocat, numele părţii sau a statului implicat etc. 
Note de informare privind jurisprudenţa

Acest masiv informaţional cuprinde rezumatele cauzelor ce prezintă un interes deosebit. În versiunea temporară (care apare după încheierea lunii respective), rezumatele sunt de obicei redactate în limba în care a fost examinată cauza, mai exact fie în franceză, fie în engleză, pe când versiunea definitivă este diponibilă şi în limba engleză şi, respectiv, în limba franceză.

Colecţia este însoţită de un index al tuturor cauzelor rezumate. Atât notele de informare, cât şi indexul sunt disponibile în format PDF.

Cauze comunicate

Colecţia cuprinde :
  • lista săptămânală a cauzelor comunicate recent Statelor reclamate şi care prezintă un anumit interes jurisprudenţial. Fiecare cauză este însoţită de un link către expunerea faptelor şi plângerilor (formulate de reclamant) şi a întrebărilor formulate de către Curte.
  • o expunere a faptelor şi a plângerilor (formulate de reclamant) şi întrebările formulate de Curte, pentru fiecare cauză recent comunicată care prezintă un anumit interes jurisprudenţial.

Listele cauzelor comunicate sunt bilingve şi sunt disponibile în format PDF. Expunerile există de obicei doar în una din cele două limbi oficiale şi sunt disponibile în format HTML şi Word.

Comunicate de presă

Acest masiv cuprinde toate comunicatele de presă ale grefei după 1 ianuarie 1999. Comunicatele de presă, disponibile în franceză şi engleză, includ rezumatele hotărârilor sau deciziilor adoptate de Curte, informaţii despre afacerile pendinte, precum şi despre activităţile Curţii în general.

Comunicatele de presă sunt disponibile în format PDF.

Manualele de utilizare sunt disponibile în rubrica „Manuels”

VEZI


Noua versiune a HUDOC


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu