Faceți căutări pe acest blog

TED - acces la informații privind achizițiile publice din UETED (Tenders Electronic Daily) este versiunea online a „Suplimentului la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene”, dedicată achiziţiilor publice europene.

TED furnizează acces liber la oportunităţile de afaceri. Este actualizat de cinci ori pe săptămână cu aproximativ 1500 de anunţuri de achiziţii publice din Uniunea Europeană, din Spaţiul Economic European şi din alte părţi.

Puteţi răsfoi, căuta şi sorta anunţurile de achiziţii publice în funcţie

  • de ţară, 
  • regiune, 
  • sector de afaceri
  •  şi alte domenii.


Căutare


Informaţiile despre fiecare document de achiziţii publice sunt publicate în cele 23 de limbi oficiale ale Uniunii Europene. Toate anunţurile instituţiilor Uniunii Europene sunt publicate integral în aceste limbi.

TED vă oferă:
> acces direct la cereri de oferte pe pieţele publice din UE s i din Europa în general;
> în medie, 1 500 de anunţuri noi în fi ecare zi, însemnând tot atâtea potenţiale oportunităţi de afaceri pentru dumneavoastră;
> informaţii ofi ciale, fi abile s i obligatorii din punct de vedere juridic din toate sectoarele industriale s i de afaceri, precum s i din instituţiile europene.


Vezi de asemenea

TED/ Ajutor 
SIMAP -Sistemul de informare cu privire la contractele de achiziţii publice europene
eNotices,  - instrument on-line destinat pregătirii anunţurilor de achiziţii publice de bunuri şi publicării acestora în Suplimentul Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.
Twitter   @EUTenders

VIDEO de promovare2

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu