Faceți căutări pe acest blog

CoE_Baze de Date: Bune practici si politici privind romii



Pagina web, care oferă acces la baza de date,  a fost elaborată cu susţinerea Echipei Reprezentantului Special al Secretarului General (RSSG) pentru problemele romilor, în conformitate cu carta grafică a Consiliului Europei. Echipa RSSG a fost implicată în procesul de creare a bazei de date şi în procesul de urmărire a respectării obiectivelor şi termenelor. Baza de date este accesibilă de pe Portalul Consiliului Europei dedicat romilor (www.coe.int/roma) sau direct de la următoarea adresă : www.test.goodpracticeroma.coe.int
Avantajele identificării şi diseminării bunelor practici sunt următoarele :
  • Identificarea şi înlocuirea relelor practici ;
  • Racordarea performanţelor slabe la cele mai bune;
  • De a nu reface lucrări deja realizate şi de a evita « reinventarea roţii ».;
  • Reducerea costurilor prin sporirea productivităţii şi a eficienţei ;
  • Dezvoltarea spiritului de reciprocitate şi colaborare între beneficiari. »


Baza de date este disponibilă în engleză şi franceză, limbile oficiale ale Consiliului Europei pentru cel mai larg public, deşi printre principalele grupuri-ţintă sunt guvernele, reprezentanţii autorilor locale şi regionale, organizaţiile internaţionale, mass-media, dar şi savanţii,  profesorii şi studenţii.
Baza de date conţine mai multe compartimente: practici bune; politici, strategii şi planuri de acţiune; o interfaţă pentru înregistrarea factorilor care doresc să contribuie la baza de date; o interfaţă pentru înregistrarea factorilor care doresc să se înregistreze ca experţi care să disemineze practica personală, lexic şi definiţii; Carta interactivă a Europei cu bune practici şi politici.
La compartimentul„Practici bune”, în baza de date au fost incluse proiecte transferabile, inovatoare şi orientate pe termen lung, care au fost considerate ca fiind bune practici în rezultatul evaluărilor transversale cu implicarea beneficiarilor şi validate ca bune practici de către Consiliul Europei sau alţi parteneri naţionali şi internaţionali.


Compartimentul „politici, strategii şi planuri de acţiune” permite accesarea informaţiei despre politici, strategii şi planuri de acţiune care vizează integrarea şi ameliorarea situaţiei romilor, precum şi la informaţii cu privire la măsurile tematice luate de către autorităţi în acest domeniu. Faptul că Statele membre implicate au adoptat asemenea politici justifică în sine prezenţa lor în această bază de date a bunelor practici, chiar dacă ar trebui să existe un anumit nivel de prudenţă în ceea ce priveşte punerea în aplicare şi impactul real al acestor măsuri. După caz, acestea figuzează, separat, în compartimentul „Practici bune”.
Proiectele şi  politicile pot fi trimise de către instituţiile naţionale, regionale sau locale, dar şi de către ONG-uri utilizând formularul online, după ce, în prealabil, este depusă o cerere de aceptare în calitate de factor care contribuie la baza de date, această cerere urmând să fie validată de către Echipa de susţinere a RSSG pentru problemele romilor. Pot fi expediate şi documente adiţionale, inclusiv în limba ţării vizate, condiţia fiind ca formularul de sinteză privind politica sau practica respectivă să fie prezentat integral în engleză sau în franceză. 




Baza de date oferă posibilitatea de a căuta informaţii după ţară sau după subiect. Există şi o hartă interactivă pentru căutarea informaţiilor respective.




Consiliul Europei îşi rezervă dreptul de a exclude din baza de date proiecte şi politici dacă informaţiile recente atestă schimbări negative în implementarea proiectului respectiv sau dacă se constată că acestea au efecte secundare negative.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu