Faceți căutări pe acest blog

Strategia patrimoniului cultural european pentru secolul XXI

https://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/strategy-21
Strategia privind patrimoniul european pentru secolul XXI 


Odată cu lansarea  în aprilie 2018, noului site web pentru Strategia 21, a venit momentul ca factorii de decizie politică, părțile interesate și cetățenii să se implice și să modifice modul în care este gestionat patrimoniul.

"Strategia 21" (Strategia privind patrimoniul cultural european pentru secolul XXI) redefinește locul și rolul patrimoniului cultural în Europa și oferă orientări pentru promovarea bunei guvernanțe și a participării la identificarea și gestionarea patrimoniului , diseminînd în același timp abordări inovatoare pentru îmbunătățirea mediului și a calității vieții cetățenilor europeni.

Miniștrii statelor părți la Convenția culturală europeană s-au întrunit în aprilie 2015, adoptând Declarația de la Namur pentru a promova o abordare comună și unificatoare a gestionării patrimoniului cultural.

În februarie 2017, viceminiștrii statelor părți la Convenția culturală europeană au adoptat recomandarea CM / Rec
(2017) 1 către statele membre cu privire la "Strategia privind patrimoniul cultural european pentru secolul XXI" lansată oficial în Limassol, Cipru în aprilie 2017.

Provocările abordate de ”Strategia 21”  - Factorii de decizie politică, părțile interesate și cetățenii sunt invitați să facă față provocărilor cu care ne confruntăm, urmând recomandările Strategiei.

Recomandările sugerate de „Strategia 21” - Recomandările confruntă provocările, oferind diferite moduri de acțiune, urmărind o abordare interdisciplinară și participativă pentru a avea un efect asupra fiecăreia dintre cele trei componente ale strategiei. Bune practici pot fi găsite în cadrul fiecării recomandari pentru a servi ca exemple.

PAGINA WEB 

„Strategia 21” oferă recomandări și cursuri concrete de acțiune în cadrul celor  3 componente:

1 Socială;

"Componenta socială" (S) se concentrează asupra relației dintre patrimoniu și societăți, cetățenie, transmiterea și împărtășirea valorilor democratice prin guvernare participativă și o bună guvernare prin intermediul managementului participativ.


2 Strategia 21 - Dezvoltarea teritorială și economică (D)

Componenta "dezvoltare teritorială și economică" se axează pe relația dintre patrimoniul cultural și dezvoltarea spațială, economia și guvernanța locală și regională, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile.și  3 Cunoștințe și Educație.
se axează pe relația dintre patrimoniu și cunoștințe comune, care vizează conștientizarea, formarea și cercetarea.

Explorați site-ul web pentru a afla cum puteți aplica recomandările pentru a depăși provocările din zona dumneavoastră locală.

Recomandările sunt însoțite de exemple de bune practici pentru a vă inspira din ideile și experiențele din întreaga Europă.

STRUCTURA

Strategia patrimoniului cultural european pentru secolul XXI
lista provocărilor privind cunoașterea identificate în Strategia 21.

Faceți clic pe fiecare provocare pentru a afla mai multe despre recomandări, pentru a permite factorilor de decizie politică, părților interesate și cetățenilor să-și joace rolul în abordarea acestor provocări.
Strategia 21 - Bune practici  • selectați Recomandări și / sau țări din lista derulantă.
  • se poate filtra dupa componete si tara

Strategia 21 – Exemple de formulare

Dacă aveți o inițiativă care a implementat una dintre Recomandările prezentate în Strategia 21 și doriți ca aceasta să fie inclusă în colecția de Bune Practici, vă rugăm să o trimiteți completând formularul de mai jos cu detaliile necesare.STRATEGIA 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu