Faceți căutări pe acest blog

Compendiul de date şi tendinţe generale în politica culturală a Europei


Este o lucrare de referinţă unică asupra politicilor culturale europene, dublată de un sistem de informare şi monitorizare  a politicilor culturale, a  instrumentelor, dezbaterilor şi tendinţelor din acest domeniu în Europa.  Este disponibil online la adresa  www.culturalpolicies.net. El prezintă un sistem permanent actualizat, o nouă ediţie a sistemului fiind deja publicată. Mai mult, sistemul se află într-o extindere permanentă pentru a reuşi să cuprindă noile provocări, dezbateri şi priorităţi în materie de politici culturale. 

 
Compendiam a fost lansat în 1998 de către Consiliul Europei în parteneriat cu Institutul European pentru Cercetare Culturală ComparatăERICarts. Compendiul este realizat în parteneriat cu o comunitate de practicieni, constituită din cercetători independenţi în domeniul politicilor culturale, ONG şi guverne naţionale.
Informarea şi asigurarea monitorizării politicilor culturale
 
Compendium abordează subiectele prioritare şi provocările de moment  în următoarele domenii :
 • Drepturile culturale şi etice
 • Diversitatea culturală 
 • Dialogul intercultural    
 • Rolul diferitor parteneriate pentru schimbarea sistemului de guvernare 
 • Susţinerea creativităţii     
 • Participarea la viaţa culturală 
 • Aspectele economice, juridice şi educative ale politicilor culturale 
 • Cooperarea culturală internaţională .
Sistemul asigură monitorizarea implementării legilor, politicilor şi practicilor culturale. El oferă multiple tabeluri comparative, precum şi statistici, dar şi spaţii tematice.
 
În calitatea sa de proiect, Compendium, este un instrument de bază al platformei de informare a Organizaţiei cu privire la cultură, patrimoniu şi dezvoltarea mass-media în Europa (CultureWatchEurope).
Oferă comunităţii politicile culturale
  
Compendium se adresează unui evantai larg de legislatori şi administratori, instituţii şi reţele culturale, cercetători şi documentalişti, de asemenea jurnalişti şi studenţi. Informaţiile şi datele prezentate online contribue la documentarea proceselor de decizie, cercetările şi studiile comparative privind politicile şi schimbul de bune practici.

Compendium este consultat de utilizatori din întreaga lume. Succesul sistemului suscită crearea sistemelor de informare în alte regiuni ale lumii şi deja se fac eforturi pentru a crea o bază de date privind politicile culturale la nivel mondial. 
 PREZENTAREA COMPENDIUMULUI

 • Informaţia pe ţări
 • Informaţia pe subiecte
 • Monitorizarea
 • Sudii comparative
 • Statistici

1. Perspectivă istorică: politici culturale şi instrumente

2. Obiective generale şi principii ale politicii culturale

2.1 Principalele elemente ale modelului politicii culturale curente
2.2 Definiţia naţională a culturii
2.3 Obictivele politicii culturale
3. Competenţe, factori de decizie şi adminsitrare
3.1 Structura organizatorică (organigrama)
3.2 Prezentarea generală a sistemului
3.3 Cooperarea inter-minesterială sau inter-guvernamentală
3.4 Colaborarea culturală internaţională
3.4.1 Structuri şi direcţii principale
3.4.2 Instituţii publice şi diplomaţie culturală
3.4.3 Instituţii şi programe europene
3.4.4 Cooperarea profesională directă
3.4.5 Cooperarea şi dialogul inter-cultural trans-naţional
3.4.6 Altă informaţie relevantă

4. Problematica curentă şi dezbateri privind dezvoltarea politicii culturale
4.1 Schimbări esenţiale privind problematica şi priorităţile culturale
4.2 Politici specifice şi dezbateri recente
4.2.1 Concepte de politici în domeniul artei
4.2.2 Politici în domeniul patrimoniului
4.2.3 Industrii culturale: politici şi programe de dezvoltare
4.2.4 Diversitatea culturală şi politicile de incluziune
4.2.5 Problematică şi politici lingvistice
4.2.6 Pluralismul mediatic şi diversitatea de conţinut
4.2.7 Dialogul inter-cultural : programe şi strategii
4.2.8 Coeziunea socială şi politica culturală
4.2.9 Politica de angajare în domeniul culturii
4.2.10 Egalitatea de genuri şi politicile culturale
4.2.11 Noile tehnologii şi digitalizarea în domeniul artelor şi culturii
4.3 Alte dezbateri şi probleme relevante

5. Legislaţia în domeniul culturii
5.1 Legislaţia generală
5.1.1 Constituţia
5.1.2 Divizarea jurisdicţiei
5.1.3 Alocarea din fonduri publice
5.1.4 Cadrul securităţii sociale
5.1.5 Legi privind taxele
5.1.6 Legile muncii
5.1.7 Clauze privind dreptul de autor
5.1.8 Legi privind protecţia datelor
5.1.9 Legi lingvistice
5.1.10 Alte domenii acoperite de legislaţie
5.2 Legislaţia în cultură
5.3 Legi în diverse sectoare culturale
5.3.1 Arta plastică şi decorativă
5.3.2 Artele interpretative şi muzica
5.3.3 Patrimoniul cultural
5.3.4 Literatura şi bibliotecile
5.3.5 Arhitectura şi planificarea urbană
5.3.6 Filmul, video şi arta fotografică
5.3.7 Mass media
5.3.8 Alte domenii şi legislaţie specifică

6. Finanţarea culturii
6.1 Prezentare generală
6.2 Cheltuieli în cultură
6.2.1 Indicatori acregaţi
6.2.2 Cheltuieli publice în cultură alocate la nivel de Guvern
6.2.3 Cheltuieli bugetare
6.3 Tendinţe şi indicatori ai finanţărilor private în cultură

7. Instituţii publice în infrastructura culturală
7.1 Infrastructura culturală: tendinţe şi strategii
7.2 Informaţii de bază privind instituţiile publice în domeniul culturii
7.3 Statut şi parteneriate ale instituţiilor publice culturale

8. Susţinere pentru activitate şi participare
8.1 Susţinerea artiştilor şi altor oameni de creaţie
8.1.1 Strategii, programme şi alte forme de suport direct sau indirect
8.1.2 Fonduri artistice speciale
8.1.3 Burse, premii, granturi
8.1.4 Susţinerea asociaţiilor sau uniunilor de creaţie
8.2 Participare şi consul cultural
8.2.1 Tendinţe şi cifre
8.2.2 Politici şi programe
8.3 Arta şi educaţia culturală
8.3.1 Analiză instituţională
8.3.2 Arta în şcoală (curricula etc.)
8.3.3 Educaţia inter-culturală
8.3.4 Învăţământul artistic superior şi formarea profesională
8.3.5 Învăţământ artistic extraşcolar şi educaţia culturală (şcoli de muzică, patrimoniu
etc)
8.4 Arta de amatori, asociaţiile culturale şi iniţiative civice
8.4.1 Arta de amatori şi cultura populară
8.4.2 Casele de cultură şi cluburile culturale comunitare
8.4.3 Asociaţii de cetăţeni, grupuri de advocacy, ONG-uri şi grupuri consultative
9. Surse de informare
9.1 Documente esenţiale privind politica culturală
9.2 Organizaţii relevante şi adrese


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu