Faceți căutări pe acest blog

UE: Baze de date - Instrumentele financiare ale UE destinate IMM-urilor

 Începând de 25 iunie 2013, întreprinderile din Europa vor avea acces mult mai ușor la finanțările de care au atâta nevoie, odată cu extinderea de către Comisia Europeană a portalului unic dedicat finanțărilor UE, care va include fondurile structurale ale UE, și anume Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) și Fondul social european (FSE).

Lansat luna trecută, noul portal unic dedicat finanțărilor UE oferă acces ușor la informații complete și actualizate privind modul în care antreprenorii și IMM-urile pot obține peste 100 de miliarde de euro sub formă de finanțări în cadrul programelor din perioada 2007-2013. Datorită acestor schimbări, numărul băncilor și al fondurilor partenere se va dubla, ajungând la peste 1 000, iar IMM-urile vor avea acces la o sursă consolidată de informații vitale privind modalitățile de finanțare: garanții, împrumuturi și capital de risc

Informații privind instrumentele financiare disponibile ale UE 

Portalul oferă informații despre instrumentele financiare ale UE destinate IMM-urilor, printre care Programul-cadru pentru competitivitate și inovare (CIP), Instrumentul european de microfinanțare Progress, instrumentul de partajare a riscurilor (PC7), împrumuturile acordate de BEI pentru IMM-uri și programele operaționale naționale și regionale ale statelor membre de punere în aplicare a obiectivelor politicii de coeziune. 


Portalul unic oferă informații detaliate cu privire la modul în care IMM-urile pot să solicite finanțare cu sprijinul UE, prin intermediul uneia dintre cele aproximativ 1 000 de bănci sau instituții financiare partenere. 

Acest portal unic dedicat finanțărilor UE permite antreprenorilor și întreprinderilor să găsească finanțări adaptate în funcție de nevoile financiare specifice ale acestora, cum ar fi dimensiunea întreprinderii, tipul de finanțare și scopul investiției. Portalul se adresează tuturor statelor membre ale UE și țărilor candidate și este disponibil în mai multe limbi ale UE.

VEZI

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu