Faceți căutări pe acest blog

UE: Baze de date - Registrul de transparenţă


Registrul de transparenţă este un instrument comun Parlamentului European şi Comisiei. Acesta vizează informarea cetăţenilor cu privire la organizaţiile şi persoanele independente care desfăşoară activităţi al căror obiectiv este influenţarea proceselor de luare a deciziilor ale Uniunii Europene. Registrul sprijină această activitate printr-un cod de conduită şi un mecanism de alertă care permite depistarea şi soluţionarea eventualelor încălcări ale codului.

Registrul de transparență al reprezentanților grupurilor de interese a fost înființat în 2011 și funcționează pe baza acordului interinstituțional (AI) dintre Parlamentul European și Comisia Europeană.. Acordul interinstituțional revizuit, a fost adoptat de Comisie la 9 aprilie 2014 și aprobat de Parlamentul European în sesiunea sa plenară din 15 aprilie 2014. O nouă revizuire a Registrului de transparență este programată pentru 2017.


Cetățenii se așteaptă ca procesul decizional al UE să fie cât se poate de transparent și de deschis. Cu cât procesul este mai deschis, cu atât este mai ușor să se asigure o reprezentare echilibrată și să se evite exercitarea de presiuni nejustificate și accesul nelegitim sau privilegiat la informații ori factori de decizie. De asemenea, transparența are un rol esențial în a-i încuraja pe cetățenii europeni să participe mai activ la viața democratică a UE.

Registrul de transparență a fost creat pentru a răspunde la întrebări esențiale –
 • Ce interese sunt reprezentate la nivelul UE?
 • Cine reprezintă aceste interese și în numele cui?
 • Care sunt costurile aferente?

Registrul are următoarele trăsături principale:

 • Un site accesibil publicului, unde se înregistrează organizațiile care reprezintă interese specifice la nivelul UE și care oferă informații actualizate cu privire la aceste interese
 • Un Cod de conduită care guvernează relațiile cu reprezentanții grupurilor de interese pe lângă instituțiile UE
 • Mecanisme de alertă și reclamații, pentru a permite oricui să formuleze o cerere administrativă referitoare la informațiile din Registru sau eventuale încălcări ale Codului de către entitățile înregistrate
 • Orientări pentru entitățile care se înregistrează și un serviciu de helpdeskCăutare
 Căutare
 • Registrul vă permite să căutați intrări după cuvinte-cheie 

  și după anumite criterii (rapoarte de date).
 Secțiune
 •  Societăţi de consultanţă specializată/cabinete de avocatură/consultanţi independenţi
 • Reprezentanți interni cu activități de lobby și asociații comerciale/de întreprinderi/profesionale
 • Organizaţii neguvernamentale
 • Grupuri de reflecţie, instituţii academice şi de cercetare   etcDomenii de interes
          Afaceri generale şi instituţionale
          Afaceri Interne
          Agricultură şi dezvoltare rurală
          Ajutor umanitar
          Audiovizual şi mass-media
          Buget
          Cercetare şi tehnologie
          Combaterea schimbărilor climatice
          Comerţ
          Comunicare
          Concurenţă


 Rapoartele de date pot fi exportate în format Excel, XML și PDF.Linkuri utile


    

   Niciun comentariu:

   Trimiteți un comentariu