Faceți căutări pe acest blog

CoE: ALDA: Bune practici de cetăţenie participativă


Stimularea cooperării între autorităţile locale şi societatea civilă s-a dovedit a fi un instrument eficient pentru crearea condiţiilor necesare pentru dezvoltarea politică şi socială a comunităţilor în toată Uniunea Europeană şi în ţările din Vecinătate. O cooperare eficientă aduce rezultate mai bune în ceea ce privește egalitatea, bunăstarea, securitatea și durabilitatea. Implicarea cetăţenilor în toate aspectele vieţii comunităţii şi oferirea oportunităţilor pentru ca ei să-şi facă vocea auzită prin forme paşnice şi legale de participare de asemenea este un antidot pentru populism şi mişcările anti-democratice care în prezent se intensifică în Europa.

Autorităţile locale sunt invitate să devină mai transparente şi mai responsabile şi să elaboreze macanisme care să implice efectiv cetăţenii în procesul de luare a deciziilor. Organizaţiile societăţii civile de asemenea joacă un rol esenţial, acestea fiind o legătură unică între cetăţeni şi autorităţile lor locale şi regionale. Împreună ei pot oferi mecanismele necesare pentru democraţia participativă, şi pot consolida instituţiile democratice la nivel local.

Acest set de instrumente, elaborat de Asociaţia Europeană pentru Democraţie Locală (ALDA), își propune să ofere autorităților locale și asociațiilor societății civile un set de practici testate care promovează participarea cetățenilor la viața publică și politică a comunității lor. Colectarea de bune practici este un proces continuu, astfel încât întotdeauna veţi avea acces la un număr tot mai mare de experienţe. Prin crearea unei rețele tematice de orașe și abordării de jos în sus, mai mult de 30 de măsuri au fost identificate, schimbate, elaborate în continuare și testate de către toți cei 26 de parteneri ai proiectul ALDA: DECIDE – DEmocratic Compact: Improving Democracy in Europe! DEmocratic Compact este un instrument permanent deschis pentru contribuţii din partea tuturor membrilor rețelei.
Practicile incluse la moment în această bază de date sunt divizate pe 6 compartimente, care includ exemple de proiecte implementate în domeniul respectiv de 26 de parteneri ai ALDA din 12 state-membre ale Consiliului Europei.


Susţinerea acordată ONGurilor
 Participarea tinerilor
 Utilizarea spaţiilor publice
 Promovarea participării grupurilor defavorizate
 Media şi E_participarea
 Alte măsuri

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu